› inwestycje miejskie
11:50 / 16.09.2015

100 proc. sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach

100 proc. sieci szerokopasmowej na Warmii i Mazurach

15 września 2015 r. zakończono prace związane z budową sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim. Realizacja projektu na Warmii i Mazurach jest najbardziej zaawansowana spośród wszystkich pięciu województw realizujących projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Na wybranych odcinkach sieci uruchomiono już pierwsze usługi sieciowe, z których zaczęli korzystać operatorzy telekomunikacyjni. 

Wykonawca sieci, spółka Otwarte Regionalne Otwarte Sieci Szerokopasmowe, zakończył już wszystkie prace budowlane i instalacyjne, co pozwoli rozpocząć fazę eksploatacji sieci. Na wybranych odcinkach sieci testowo uruchomiono już pierwsze usługi sieciowe. Efekty projektu będą odczuwalne już wkrótce, po wybudowaniu przez lokalnych operatorów telekomunikacyjnych sieci dostępowych tzw. ostatniej mili, które umożliwią świadczenie usług dostępu do Internetu mieszkańcom. 


- Samorząd województwa kosztem blisko 330 mln zł zrealizował inwestycję, dzięki której województwo warmińsko-mazurskie ma szansę stać się bardziej konkurencyjnym
i innowacyjnym regionem. Jeżeli myślimy o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, musimy stworzyć inwestorom odpowiednie warunki do prowadzenia biznesu, w tym – co dziś oczywiste – sprawny i szybki kontakt ze światem. – powiedziała Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. 


- Sieć szkieletowo-dystrybucyjna to ważny, ale nie jedyny krok w stronę budowania społeczeństwa informacyjnego w województwie. Teraz potrzebujemy operatorów telekomunikacyjnych, którzy wybudują sieci dostępowe łączące nowo wybudowaną sieć szkieletowo-dystrybucyjną z użytkownikami końcowymi. Jednak pełny sukces projektu możemy osiągnąć jedynie dzięki współpracy z lokalnymi samorządami – dodała Marszałek. 

Współpraca samorządów Warmii i Mazur ma polegać na obniżeniu finansowo-ekonomicznych barier dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych budową sieci „ostatniej mili”. Chodzi o ujednolicenie i obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (np. linii światłowodowych) w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), a także zwolnienie z podatków od nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej tworzącej sieć szerokopasmową.  


Wysokość obu opłat przekłada się na cenę dostępu do Internetu dla klienta detalicznego. Jeśli opłaty te są zbyt wysokie, to na niektórych, szczególnie słabo zaludnionych terenach podłączanie pojedynczych domów lub instytucji do sieci szerokopasmowej po prostu się nie opłaca. Do tej pory porozumienie w tej sprawie pod nazwą „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” podpisało 79 spośród 135 powiatów i gmin w województwie. Wiele z pozostałych jednostek samorządu terytorialnego również deklaruje chęć przystąpienia do Planu Cyfrowego, jednakże ostateczną decyzję uzależnia od decyzji Rad Gmin i Powiatów. 


Dodatkową zachętą dla operatorów telekomunikacyjnych może być możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich. W Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 na budowę sieci szerokopasmowych przewidziano 1 mld euro. A z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do rozdysponowania jest 76 mln euro na wysokiej jakości usługi cyfrowe. 
Efekty projektu SSPW „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” był jak dotąd największym projektem realizowanym przez samorząd województwa. Nakładem 330 mln złotych powstała nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna obejmująca:

2292 km szkieletowo-dystrybucyjnej sieci światłowodowej,
216 węzłów dystrybucyjnych.
10 węzłów szkieletowych,
2 Centra Zarządzania Siecią (główne i zapasowe), które zapewnią niezawodność działania całego systemu.
Przepustowość sieci w szkielecie wynosi 100 GB/s. Jest to jedna z najnowocześniejszych sieci na świecie, spełniająca wymogi stawiane tzw. sieciom następnej generacji (NGN – next generation networks). Dzięki temu sprosta ona wymaganiom dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego przez okres najbliższych kilkudziesięciu lat.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%