› bieżące
14:53 / 13.06.2013

16 Dywizja Zmechanizowana z „DZIKIEM” za pan brat

16 Dywizja Zmechanizowana z „DZIKIEM” za pan brat

fot. 16 PDZ

„Pogłębiający się światowy kryzys ekonomiczny, skutkujący między innymi wzrostem światowych cen surowców energetycznych, oraz próby wykorzystywania do realizacji partykularnych celów politycznych niedoboru tych źródeł przez państwa posiadające duże złoża ropy i gazu, zwłaszcza BARIĘ, spowodowały wzrost zainteresowania państw EUROLANDU poszukiwaniem niezależnych źródeł dostaw surowców energetycznych, oraz złóż ropy i gazu. Odkrycie w drugiej dekadzie XXI wieku dużych złóż ropy naftowej i gazu w szelfie Morza Bałtyckiego oraz gazu łupkowego przez WISLANDIĘ w jej północnej części doprowadziło do napięcia w stosunkach z MONDĄ i FUNLANDEM, głównie z powodu nieuregulowanych kwestii związanych z rozpoczętą eksploatacją niedawno odkrytych bogatych złóż surowców energetycznych (ropy naftowej i gazu ziemnego,) znajdujących się w Wislandzkiej strefie ekonomicznej, w rejonie Basenu Gotlandzkiego, ustalonej zgodnie z konwencją ONZ „O Prawie Morza” z dnia 10.12.1982 r., oraz bogatych złóż gazu łupkowego w rejonie KOSZALIN – PIŁA – SZCZECINEK, a które naukowc z Wislandzkiego Uniwersytetu Geologicznego ocenili jako wysoce zasobne i opłacalne w eksploatacji…”

Tak rozpoczyna się scenariusz a dokładnie tło taktyczne ćwiczenia dowódczo – sztabowego „DZIK 13”. Było to ćwiczenie – zgrywające, taktyczne, militarne, narodowe, dwuszczeblowe, jednostronne, w warunkach polowych.

Temat ćwiczenia to „Przemieszczenie brygady do rejonu operacyjnego rozwinięcia. Planowanie działań w pierwszym rzucie zgrupowania operacyjnego na głównym kierunku obrony w ramach operacji obronnej”. Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności dowódców 15 Brygady Zmechanizowanej, 20 Brygady Zmechanizowanej oraz 9 Brygady Kawalerii Pancernej w rozwiązywaniu problemów taktycznych , dowodzenia i zabezpieczenia obsad komórek organizacyjnych Stanowisk Dowodzenia i Alternatywnych Stanowisk Dowodzenia.

Ćwiczące jednostki wojskowe; główny ćwiczący – 15 Brygada Zmechanizowana – Giżycko; drugoplanowy ćwiczący – 20 Brygada Zmechanizowana - Bartoszyce, 9 Brygada Zmechanizowana - Braniewo, 11 pułk artylerii – Węgorzewo, 15 pułk przeciwlotniczy – Gołdap.

Ponadto w ćwiczeniu wzięły udział wydzielone siły i środki – z 16 batalionu dowodzenia w Elblągu, 2 pułku saperów – Kazuń, 4 pułku chemicznego – Brodnica, 2 dywizjonu przeciwlotniczego z Elbląga, wchodzącego w skład 15 pułku przeciwlotniczego z Gołdapi.

Kierownikiem ćwiczenia był Dowódca 16 PDZ, gen. dyw. Janusz BRONOWICZ, jego zastępcą płk Stanisław WOŻNIAK zaś Szefem Zespołu analizy, oceny i omówienia – gen. bryg. Stanisław OLSZAŃSKI. Kierownictwo ćwiczenia – Dowództwo 16 PDZ. Ćwiczenie przeprowadzono na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim.

Aby zamknąć statystykę, muszę dodać, iż podczas ćwiczenia działało 21 stanowisk dowodzenia różnego szczebla – poziom brygad i pułków oraz podległych im batalionów i dywizjonów. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych było prawie 2 tysiące żołnierzy oraz prawie 100 jednostek sprzętowych – w tej liczbie czołgi, BWP, wozy dowodzenia i zabezpieczenia łączności, transportery, wozy zabezpieczenia medycznego oraz inny specjalistyczny sprzęt.

Kierownictwo ćwiczenia bardzo mocno i systematycznie „komplikowało życie” podległym dowódcom i żołnierzom. Już na wstępie uprowadzony zostaje jeden z dowódców brygad – obowiązki dowodzenia brygadą „spadają” na zastępcę. Ataki lotnicze dezorganizują pracę stanowisk dowodzenia – giną żołnierze, zostaje zniszczony sprzęt. Dezorganizuje to pracę obsad, ale natychmiastowe decyzje, ocena ich trafności, organizacja doraźnej łączności – to elementy, które są oceniane i które winny być wykonywane bezbłędnie i do tego natychmiast. Do tego dodajmy m. in. działania grup dywersyjno – rozpoznawczych, bardzo częste zmiany miejsca – stanowiska o wysokiej mobilności, przemieszczenie całości sił na duże odległości, z reguły w nocy i mało znanym terenie – czyli „na mapę”, to tylko niewielki wycinek „podgrywanej” sytuacji. I tak non stop od 8 do 12 czerwca. Dzień i noc. Nawet pogoda była „taktyczna” od deszczu po upał. Jednym słowem – pełny real. Ocenę działania wojsk 16 PDZ w trakcie ćwiczenia „DZIK 13” oceni kierownictwo ćwiczenia.

A będzie to ocena bardzo ważna – Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pod kryptonimem „Dzik” było dla Dywizji preludium przed najważniejszym zadaniem, jakie czeka nas w tym roku. We wrześniu weźmiemy udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. „DRAGON 13”, które będzie najwyższą formą sprawdzenia praktycznych umiejętności żołnierzy na współczesnym polu walki.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 7