› bieżące
07:43 / 21.02.2014

2,5, mln zł na rozwój wsi w rejonie Kanału Elbląskiego

2,5, mln zł na rozwój wsi w rejonie Kanału Elbląskiego

Blisko 2,5 mln unijnego dofinansowania mogą otrzymać gminy, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne na projekty związane z rozwojem wsi nad Kanałem Elbląskim. Ruszył nabór wniosków o dofinansowania.


Lokalna Grupa Działania "Łączy nas Kanał Elbląski" rozpoczęła nabór wniosków na dofinansowanie projektów, które mają poprawić jakość życia mieszkańców wsi. Jak poinformowała prezes tego stowarzyszenia Stanisława Pańczuk, do podziału jest ponad 2,4 mln zł. Najwięcej - ponad 1,2 mln zł - przeznaczono na odnowę i rozwój wsi, blisko 800 tys. zł na tzw. małe projekty, a 200 tys. zł na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. - To jeden z ostatnich konkursów w tej perspektywie finansowej, więc jest wielu zainteresowanych zdobyciem środków zwłaszcza na małe projekty - powiedziała Pańczuk. Nabór potrwa do 10 marca, ale jeśli projekty uzyskają równą liczbę punktów, to o miejscu na liście rankingowej zdecyduje kolejność zgłoszeń. Dlatego tylko w pierwszej godzinie pracy biura stowarzyszenia złożono ponad 20 wniosków. W konkursach można zdobyć pieniądze na różne formy działalności, pod warunkiem, że będzie ona zgodna z lokalną strategią rozwoju. Małe projekty umożliwiają największy zakres działania. Mogą dotyczyć budowy niewielkiej infrastruktury turystycznej, modernizacji placów zabaw czy remontu świetlic. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe. Mają je szansę otrzymać także organizatorzy wydarzeń kulturalnych. Do konkursu na odnowę i rozwój wsi mogą przystąpić m.in gminy i instytucje kultury. Projekty mogą dotyczyć m.in. zagospodarowania centrum miejscowości, budowy przystani czy przebudowy gminnych plaż. Natomiast w konkursie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw o pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zobowiążą się utworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy.

Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór wniosków organizuje LGD "Łączy nas Kanał Elbląski", która zrzesza ponad 80 członków, w tym 12 gmin z powiatów elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, położonych na tym kanałem i jeziorami tworzącymi wraz z nim system szlaków wodnych. Dotychczas za pośrednictwem tego stowarzyszenia rozdzielono ponad 8,5 mln zł.

Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia lub fundacje, skupiające przedstawicieli miejscowych społeczności i realizujące lokalne strategie rozwoju. Określają one kierunki rozwoju danego obszaru oraz rodzaje projektów, które powinny być dofinansowane z UE. W Polsce jest ponad 300 takich grup.

źródło: PAP

 

5
1
oceń tekst 6 głosów 83%

Powiązane artykuły

Czy Kanał Elbląski znajdzie się na liście UNESCO?

04.03.2014 komentarzy 2

Samorządy 11 gmin położonych nad Kanałem Elbląskim rozpoczynają starania o wpisanie go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jedyny na świecie szlak...