› bieżące
18:05 / 23.09.2013

65- latek trzyma się krzepko. Jubileusz SIMP

65- latek trzyma się krzepko. Jubileusz SIMP

Elbląski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich ma już 65 lat. Z tej okazji odbyło się okazjonalne spotkanie aktualnych członków stowarzyszenia z jego weteranami, a honory gospodarza pełnił Edward Myśliński, prezes oddziału SIMP.

Życzenia jubilatom przekazali Ryszard Wycichowski, członek ZG SIMP i makroregionu kujawsko – pomorskiego z Torunia, Piotr Ziółkowski prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu, Artur Wasilewski przewodniczący Okręgowych Związków Zawodowych Techników i Inżynierów, prezesi bratnich stowarzyszeń naukowo – technicznych. Było to dobra okazja do przypomnienia historii powstania SIMP wraz z założycielami organizacji techników i inżynierów mechaników, a zarysował ją w referacie Stanisław Stawowy. Natomiast Jerzy Kruk przedstawił niezwykle bogatą historię rozwoju przemysłu w Elblągu począwszy od firmy Ferdynanda Schichau do Zamechu i Alstom Power.

- To szczególne święto jest symbolem, że ruch stowarzyszeniowy na Ziemi Elbląskiej rozwijał się, istnieje i ma się dobrze – podkreśla Honorowy Prezes Oddziału SIMP Bogusław Marciniak. – Rozwijał się dla rozwoju naszego regionu, bo był prekursorem powstania szkolnictwa średniego i wyższego. To w Elblągu inżynierowie mechanicy tworzyli pierwsze technika mechaniczne, później zamiejscowe studia inżynierskiej doprowadzając do powstania oddziału Politechniki Gdańskiej. Ważną gospodarczo działalnością SIMP było utworzenie komisji kwalifikacyjnej dla przemysłu i eksploatatorów urządzeń energetycznych, bo zatrudnieni tam pracownicy uzyskują uprawnienia do bezpiecznego dla społeczeństwa wykonywanie swoich zawodów. Nie sposób pominąć też ważnego faktu, że SIMP jednoczy i integruje ludzi o wspólnej profesji zawodowej w Elblągu – stwierdza prezes.

- Po roku 1990 i zmianach gospodarczych, ekonomicznych i politycznych inaczej prezentuje się nasze stowarzyszenie – przyznaje Edward Myśliński, prezes Oddziału Elbląskiego SIMP. – Największy rozkwit datuje się na lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy mieliśmy 900 członków w 27. kołach terenowych. Kwitła nasza działalność gospodarcza, podam, że tylko w rzeczoznawstwie zatrudnialiśmy 100 wysokiej klasy specjalistów w 30 dyscyplinach technicznych. Opracowywali oni ekspertyzy technologiczne, konstrukcyjne dla podmiotów działających nie tylko na Ziemi Elbląskiej. SIMP był głównym promotorem osiągnięć technicznych oraz kształtowania wiedzy i kultury technicznej organizując „Elbląskie Dni Techniki”, spotkania środowiskowe promujące nowatorskie osiągnięcia techniczne i ich twórców. Staramy się podtrzymać te tradycje, ale nasze stowarzyszenie oparte jest obecnie tylko na 70 członkach w Elblągu. Od roku 1995 funkcjonują koła: techniki samochodowej, przy Urzędzie Dozoru Technicznego, klub TECHNO i morskie. Organizowane są wycieczki techniczne, spotkania i imprezy integracyjne. Zmiany własnościowe i likwidacyjne w przemyśle, nowatorskie zarządzanie ma bezpośredni wpływ na priorytety w zainteresowaniach obecnych kadr technicznych – stwierdza Edward Myśliński.

W trakcie jubileuszowego spotkanie była okazja do wspomnień z minionych, wspólnie przeżytych lat w stowarzyszeniu, a okazjonalny tort podkreślał rangę wydarzenia.

6
0
oceń tekst 6 głosów 100%