› inwestycje miejskie
14:59 / 23.08.2012

Atletikon zyska nowy wygląd

Atletikon zyska nowy wygląd

fot. Konrad Kosacz

Po 33 latach obiekt hotelowo - sportowy Atletikon przy ul. Agrykola, doczeka się kompleksowej modernizacji. Do końca września budynek przejdzie kapitalny remont. Wymienione zostaną okna i drzwi, docieplone ściany, pojawi się nowy dach i elewacja. Podobny zakres prac czeka również obiekt administracyjno - socjalny w kompleksie piłkarskim przy ul. Skrzydlatej. Obie inwestycje już się rozpoczęły.

Oddany do użytku w 1979 roku Atletikon, składa się z hotelu, sali sportowej i zaplecza socjalnego. Od dawna wymagał pilnych prac remontowych. W minionych latach z powodu braku pieniędzy, prowadzono tylko niezbędne prace eksploatacyjno – naprawcze. Znajdujący się w kompleksie sportowym przy ul. Agrykola obiekt, w tym roku w końcu doczekał się przyznania przez miasto większych środków finansowych na modernizację.

- W tym roku otrzymaliśmy na wykonanie prac remontowych w Atletikonie 450 tys. złotych. To dużo i mało – przyznaje Andrzej Budzelewski, kierownik działu techniczno - eksploatacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, administratora Atletikonu. - Dużo, bo na ten obiekt jeszcze nigdy takich pieniędzy nie dostaliśmy, a mało bowiem to wystarczy na połowę zakresu prac jakie on wymaga. W tej sytuacji będziemy etapowali to zadanie i liczymy, że po wykonaniu części robót dostaniemy kolejne środki, by całość zakończyć. Obecnie najważniejsze to dach i elewacja zewnętrzna z wymianą stolarki okiennej.

Szczegółowy zakres robót przewiduje wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku hotelowym, docieplenie ścian zewnętrznych budynku hotelowego, wykonanie pokrycia dachowego na całym obiekcie (budynek hotelu, łącznik, budynek sali sportowej), a także pozostałe roboty remontowe: wykonanie instalacji odgromowej i remont przykanalików odprowadzających wody deszczowe.

Wykonawcą robót będzie, wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Przemysłówka 03 z Elbląga. Koszt prac to prawie 415 tys. zł.

Równolegle do modernizacji Atletikonu, trwa także remont budynku administracyjno – socjalnego, znajdującego się w kompleksie piłkarskim przy ul. Skrzydlatej. Na prace remontowe w budynku klubowym z zapleczem socjalnym, miasto w tegorocznym budżecie zapewniło 250 tys. złotych.

- Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to poprawić estetykę tego budynku tak, żeby korelowała z istniejącymi już obiektami piłkarskimi. Środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu. Na więcej tych pieniędzy nie starczy – mówi Arkadiusz Ziółkowski, kierownik obiektu zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ze względu na ograniczoną ilość środków, zadanie zostało podzielone na etapy. W pierwszym wykonane zostaną, wspomniana już wyżej, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonane nowe pokrycie dachowe oraz instalacja odgromowa. W kolejnym przewidziano docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wraz z przebudową wejścia głównego.

Wartość robót, które wykona Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe Elzambud z Elbląga, to prawie 220 tys. zł.

W obu przypadkach roboty budowlane już się rozpoczęły. Ich zakończenie przewidziano na koniec września 2012 r.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 9