› bieżące
13:46 / 16.04.2014

Będą remontowane drogi także w naszym regionie

Będą remontowane drogi także w naszym regionie

Ponad 95 km dróg w województwie warmińsko-mazurskim zostanie przebudowanych w 2014 roku dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych. Wśród tych inwestycji znajdą się również drogi leżące w naszym powiecie.


Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził właśnie listę wniosków z Warmii i Mazur zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój. Na tej liście znajdują się również drogi w naszym powiecie. Przebudowana zostanie droga powiatowa w miejscowości Nowina. Zostanie zrealizowane również zadanie: przebudowa drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowotki - Bielnik Drugi na odcinku Cieplice – Nowakowo.

- W 19 powiatach zostanie zmodernizowanych prawie 59 km dróg, a w 20 gminach około 37 km dróg. Rząd przeznaczył na ten cel w naszym województwie 41 mln 790 tys. złotych, samorządy dołożą ponad 47 mln złotych. Od początku tego programu na Warmii i Mazurach zmodernizowanych zostało już prawie 800 km dróg lokalnych – informuje Edyta Wrotek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego. - Dzięki inwestycjom drogowym poprawiły się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych w województwie. Nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach obejmująca z jednej strony unowocześnienie wyposażenia dróg w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo ruchu, z drugiej zaś strony powodująca zmianę postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego polegały w głównej mierze na wyposażaniu dróg w rozwiązania i elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego tj. budowę chodników, budowę azyli dla pieszych, fizyczne separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, sygnalizacje świetlne, rozdzielenie kierunków ruchu, montaż barier ochronnych, poprawę jakości oznakowania poziomego i pionowego.

 

2
1
oceń tekst 3 głosów 67%