› bieżące
16:32 / 22.11.2017

Będą zmiany w samorządzie

Będą zmiany w samorządzie

Poseł Jerzy Wilk (PiS) zapowiada zmiany w wyborach samorządowych oraz w funkcjonowaniu władz gminnych. Obecna większość sejmowa chce między innymi zlikwidować okręgi jednomandatowe, a także wprowadzić dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Kandydatem na wspomniane stanowiska nie może być osoba, która była już dwukrotnie wyłoniona w wyborach do sprawowania wymienionych wyżej funkcji. Co jednak istotne, do wspominanego okresu nie zostaną zaliczone już odbyte kadencje, a pierwszą, która będzie brana pod uwagę jest kadencja liczona od 2018 roku – mówi Jerzy Wilk.

Najważniejszą zmianą będzie jednak, jak podkreśla parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzenie w odniesienie do rad gmin wyborów proporcjonalnych. Na skutek zmian, w gminach do 20 tys. mieszkańców nie miałby obowiązywać próg wyborczy. Ponadto, w wyborach do organu stanowiącego gminy i województwa, w każdym z okręgów wyborczych wyłonionych ma zostać od 3 do 7 radnych.

Naszym zdaniem należałoby wprowadzić również zakaz jednoczesnego kandydowania na stanowisko burmistrza oraz do rady powiatu czy sejmiku województwa – mówi poseł Jerzy Wilk.

Projekt parlamentarzystów PiS zakłada też m.in. zwiększenie prerogatyw wójtów, burmistrzów i prezydentów w zakresie polityki personalnej. Włodarze gmin będą mogli samodzielnie powoływać i odwoływać skarbników i sekretarzy urzędów. Zwiększyć się także mają uprawnienia opozycji w radzie – w trakcie każdej z sesji klub opozycji będzie mógł wprowadzić jeden punkt do porządku obrad. Zyskać ma także przewodniczący rady, któremu ma zostać podporządkowane biuro obsługi rady.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%