› inwestycje drogowe
06:23 / 03.03.2017

Będzie się lepiej jeździło po Struga, Diaczenki i Zajchowskiego

Będzie się lepiej jeździło po Struga, Diaczenki i Zajchowskiego

fot. KK / archiwum elblag.net

Układ drogowy ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego będzie przebudowany. Wszystko po to, by poprawić warunki ruchu w tym obszarze. Odnowią także nawierzchnię ul. Diaczenki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Miasto wyłoniło firmę, która opracuje dokumentację projektową.

Mieszkańcy ul. Diaczenki i okolic zdecydowali swoim głosami, że nawierzchnia Diaczenki powinna być odnowiona. Było to możliwe dzięki Budżetowi Obywatelskiemu 2017. Teraz urzędnicy zaczynają realizować postulat mieszkańców. Wyłonili firmę, która opracuje dokumentację projektową.

To jednak nie wszystko. Zwycięzca przetargu ma jeszcze inne zadania.

Opracowanie koncepcji układu drogowego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Struga, Diaczenki, Słoneczną i Zajchowskiego z wykorzystaniem istniejących dróg publicznych i wewnętrznych celem poprawy komunikacji w tym obszarze

- czytamy w ogłoszeniu o zamówieniu.

Firma projektowa musi dodatkowo wykonać:

Opracowanie dla dwóch wariantów koncepcji, harmonogramu kolejności realizacji poszczególnych ulic lub ich odcinków celem osiągnięcia maksymalnej poprawy warunków ruchu w tym obszarze przy minimalizacji kosztów do poniesienia przez Zamawiającego z możliwością etapowania ich realizacji

Wiadomo jakie są terminy wykonania zlecenia.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej:

a) Przebudowy układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu

data zakończenia – 30 maja 2017 r.

b) Odnowy nawierzchni ulicy Diaczenki w Elblągu (przebudowa chodnika i ulicy)

data zakończenia – 15 lipca 2017 r.

2. Pełnienie nadzoru nad realizowanymi robotami w terminie do 15 grudnia 2017 r.

3. Obsługa okresu gwarancyjnego - od daty podpisania protokołu odbioru do 60 miesięcy.

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%