› dzieci i rodzina
11:28 / 18.02.2013

Bez alimentów po becikowe. Nowe zasady z korzyścią dla samotnej matki

Bez alimentów po becikowe. Nowe zasady z korzyścią dla samotnej matki

Od 1 stycznia weszły w życie nowe zasady przyznawania becikowego. Aktualnie prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie. A co jeśli matka jest osobą samotnie wychowującą dziecko, lub rozwiedzioną? Według nowych przepisów nie musi już wpisywać drugiego rodzica do wniosku o becikowe ani też zasądzać alimentów. Obecnie taki wymóg obowiązuje tylko w przypadku ustalania prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

Przy ustalaniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka: ustalaniu składu rodziny i obliczaniu dochodu, nie ma zastosowania art. 7 pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że zasiłek rodzinny i odpowiednio dodatki do tego zasiłku (jednorazowa zapomoga nie jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego) nie przysługują, jeżeli osoba samotnie wychowująca dzieci nie ma zasądzonych alimentów od drugiego rodzica, chyba że: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

W związku z powyższym przepis uzależniający prawo do świadczenia rodzinnego od konieczności zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica ma zastosowanie tylko przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków w sytuacji, kiedy o zasiłki rodzinne ubiega się osoba samotnie wychowująca dziecko, której definicję zawiera art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W sytuacji, kiedy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, o której stanowi art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych, występuje osoba, która jest osobą samotnie wychowującą dziecko (bez względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcostwa dziecka), nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%