› bieżące
20:10 / 27.11.2014

Biała Wstążka przeciw przemocy wobec kobiet

Biała Wstążka przeciw przemocy wobec kobiet

fot. Amnsty International

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu wczoraj w ramach kampanii „Biała Wstążka”, udostępniało swoich specjalistów. 26 listopada każdy kto tego potrzebował mógł skorzystać z bezpłatnych porad: prawników, terapeutów i psychologów. Z akcji skorzystało wielu mieszkańców regionu.

Działania podejmowane w ramach kampanii mają na celu wyeliminowanie różnych form przemocy wobec kobiet. Działania mają też przyczynić się do uświadomienia społeczeństw, że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka.

Tego rodzaju akty oraz przemoc domowa są nadal zjawiskami powszechnymi. Niestety także w naszym kraju . Dochodzi do niej także w Elblągu.. „Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy, niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych. Według danych policji w Polsce w 2012 r. 77 tys. osób padło ofiarą przemocy domowej. Możemy to zmienić, jeśli Polska podpisze i ratyfikuje Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.” - zachęcaja aktywiści Amnesty International na swojej stronie.

Kampania „Biała Wstążka” prowadzona jest w dniach międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”, którą obchodzi się na świecie w ramach Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, przypadającego w dniach: 25 listopada - 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Co może zaskakiwać, kampanię „Białej Wstążki” zainicjowała grupa mężczyzn w 1991 r. w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Symboliczna ceremonia wygląda następująco: mężczyzna przypinając do piersi białą wstążkę składa osobiste przyrzeczenie: Nigdy nie będę stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, ani jej tolerował, ani odwracał wzroku, gdy ta ma miejsce." „Biała wstążka” i inne podobne kampanie społeczne służą też wzmocnieniu lokalnych struktur, przeciwdziałających temu groźnemu zjawisku. Przy okazji powstają lokalne porozumienia i inicjatywy do walki z tą formą patologii. Inicjatorzy kampanii liczą, że dotrą ze swoim przesłaniem, do jak największej liczby osób, które doświadczają przemocy oraz ją stosują. Chcą uświadamiać, że można przerwać błędne koło, otrzymując wsparcie zarówno jako sprawca, jak i ofiara.
 

L
3
0
oceń tekst 3 głosów 100%