› zapowiedzi
10:53 / 13.09.2017

Bractwo Szkaplerza zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne. Czym jest szkaplerz?

Bractwo Szkaplerza zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne. Czym jest szkaplerz?

fot. Klasztor Sióstr Bernardynek w Zakliczynie

W całej Polsce powstają grupy modlitewne czcicieli św. Michała Archanioła. W Elblągu taka grupa spotyka się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jej moderatorem jest ks. Robert Ryndak CSMA. Kilka razy w roku odbywają się spotkania modlitewno-formacyjne.

15 i 16 września  w sanktuarium przy ul. Robotniczej 69 w Elblągu odbędzie się okręgowe spotkanie Wspólnoty Bractwa Szkaplerza. Ksiądz Robert zaprasza na nie wszystkie osoby, które przyjęły znak Szkaplerza. Spotkania odbędą się 15 września (piątek) o godzinie 17.30 i 16 września (sobota) o godzinie 10.00.

Szkaplerz św. Michała Archanioła – podstawowe informacje

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła powstał w XIX w. przy kościele św. Eustachego w Rzymie i przynależał do powołanego w tym czasie Bractwa św. Michała Archanioła. Nie miał on formy prostokąta, jak większość szkaplerzy, ale tworzył mały puklerz. Jeden płatek szkaplerza był koloru granatowego, a drugi czarnego. Podobnie i tasiemka, na której był umieszczony. Na obu materiałowych płatkach szkaplerza znajdował się wizerunek św. Michała Archanioła, zabijającego smoka oraz napis „Quis ut Deus”.

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła został zatwierdzony przez papieża Leona XIII w dziewiętnastym stuleciu. Dzisiejszy szkaplerz św. Michała Archanioła dekretem z dnia 1 marca 2013 roku zatwierdził Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik. Papież Benedykt XVI w „Liście do Michalitów” napisał, że motywy przyjęcia szkaplerza w zewnętrznej formie mają przypominać noszącemu, że doświadcza skutecznej pomocy potężnego Obrońcy, odkrywając w sobie majestat, dobroć i miłość Boga oraz, że nie ma większej wartości, ani innego równie wielkiego dobra poza Bogiem – Stwórcą i Panem wszystkiego co żyje.

Istnieją trzy warunki przyjęcia szkaplerza:

  • przyjąć szkaplerz z rąk upoważnionego kapłana lub diakona;
  • nosić go ciągle na sobie;
  • odmawiać codziennie egzorcyzm prosty papieża Leona XIII.

Szkaplerz można przyjąć w dowolnym, wybranym przez siebie dniu. Szczególnej jednak wymowy nabiera jego przyjęcie w czasie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w Polsce lub w czasie uroczystości św. Michała Archanioła (29 września). Wówczas znak szkaplerza staje się jeszcze bardziej wymowny.

Szkaplerz można nabyć w czasie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w wyznaczonych miejscach w Polsce oraz w Sekretariacie Peregrynacji, pisząc na adres:

Sekretariat Peregrynacji, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki,

lub dzwoniąc na numer tel. 513-288-993.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła:

Szkaplerz jest znakiem wybrania św. Michała Archanioła na szczególnego obrońcę w walce z pokusami i grzechem. Szkaplerz jest mundurem wojska anielskiego. Podobnie jak żołnierza, policjanta czy kapłana można poznać po stroju, tak i należącego do Bractwa Szkaplerznego można poznać po tym znaku. Szkaplerz jest strojem, a żądaniem stroju jest ochrona ciała. Szkaplerz pełni tę samą rolę w życiu duchowym: strzeże od wszystkiego, co mogłoby być przeszkodą na drodze do zbawienia tzn. od grzechu, szatana i piekła. Noszenie szkaplerza jest źródłem łask ułatwiających nam ponoszenie ofiar i wyrzeczeń, których wymagają walka z grzechem i naśladowanie Chrystusa.

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Elblągu

19 października 2013 r. przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, położonym przy ul. Robotniczej, ustanowiono sanktuarium pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Posługę duszpasterską w tej parafii pełnią redemptoryści, którzy przybyli do Elbląga w 1957 roku, wraz z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Są oni świadkami żywego kultu maryjnego związanego z tą ikoną, który przejawia się m.in. poprzez nabożeństwo nowenny nieustannej, która po raz pierwszy została odprawiona 8 wrzesnia 1957 r. przez o. Stanisława Szczurka 8 września 1957 roku. Od tego czasu jest ona odprawiana w każdy wtorek i cieszy się licznym udziałem wiernych. 

Informacje na temat szkaplerza pochodzą z oficjalnej strony internetowej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%