› bieżące
10:18 / 22.04.2013

Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną ma ruszyć w 2019 roku

Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną ma ruszyć w 2019 roku

42 Walny Zjazd Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich odbył się 17 i 18 kwietnia w Elblągu. To pierwsze od wielu lat spotkanie przedstawicieli samorządów polskich miast, gmin i województw nadbałtyckich w naszym mieście. Owocem dwudniowych obrad były cztery uchwały podjęte przez Związek. Wszystkie dotyczą spraw istotnych dla Elbląga.

Najważniejsza uchwała dotyczy poparcia idei budowy kanału przez Mierzeję. Wcześniej, stan przygotowań do tej inwestycji i ideę Sejmiku Żeglugi Śródlądowej przedstawił Jerzy Wcisła, który reprezentuje marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa w konsorcjum powołanym dla realizacji tej budowy.

- Budowa kanału, zgodnie z harmonogramem rządowym powinna zostać zrealizowana w 2019 roku – informuje Jerzy Wcisła. – W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji. Posiadamy już studium wykonalności i ocenę oddziaływania na środowisko.

W połowie roku zostanie przygotowany bardzo ważny dokument, który ma wykazać, że inwestycja jest uzasadniona „interesem publicznym”. Na podstawie tych dokumentów zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej, uwzględniającej kwestie związane z ochroną środowiska. I – ostatnia, ale najważniejsza decyzja – o budowie kanału i źródłach jej sfinansowania.

- Na dzisiaj nie ma podstaw, by twierdzić, że zrealizowanie zadania zgodnie z harmonogramem jest nierealne – twierdzi Jerzy Wcisła. Związek Miast i Gmin Morskich jednogłośnie udzielił poparcia dla inwestycji, dostrzegając wagę walorów turystycznych i transportowych Zalewu Wiślanego. Związek zadeklarował też udział w Sejmiku Żeglugi Śródlądowej, który odbędzie się w Elblągu w czerwcu tego roku. Organizatorem Sejmiku jest marszałek województwa Jacek Protas, a główny ciężar jego przygotowania spoczywa na Biurze Regionalnym w Elblągu. Sejmik ma na być organem skupiającym różne inicjatywy na rzecz rozwoju polskich dróg śródlądowych. Po decyzji elbląskiej, Związek Miast i Gmin Morskich będzie jego współzałożycielem.

Związek poparł też akcję „Po drugie: autostrada wodna na Wiśle” oraz utworzenie Pomorskiego Klastra Rzecznego.

– Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ważność Wisły, jako arterii transportowej dla rozwoju Polski, w szczególnie portów morskich nad Zatoką Gdańską i wzdłuż tej rzeki. Wśród beneficjentów rewitalizacji Wisły niewątpliwie będzie także port w Elblągu, którego rozwój nierozerwalnie wiąże się ze współpracą z portami w Gdańsku i Kaliningradzie – przekonuje dyrektor Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński.

Pomorski Klaster Rzeczny powstał 22 marca 2013 roku, właśnie z myślą o działaniach na rzecz wykorzystania walorów Wisły. Jego członkiem (jako osoba fizyczna) jest m.in. Jerzy Wcisła.

– Dzisiaj są potrzebne inicjatywy, które będą wykazywać, że wykorzystanie rzek dla celów transportowych jest równie ważne jak budowa autostrad. Jeśli tego nie zrobimy TIR-y rozjeżdżą autostrady. Wisła jest też ważna Elblągowi, który może pełnić rolę pierwszego portu pośredniczącego w przewozach ładunków z portów morskich na śródlądzie. Siłą portów w Hamburgu, Rotterdamie czy Antwerpii jest właśnie współpracą z takimi portami. Port w Rotterdamie obsługuje ok. 100 portów rzecznych w promieniu 1.200 km – mówi J. Wcisła. Związek Miast i Gmin Morskich skupia ponad 30 samorządów od Świnoujścia po Elbląg, Sztutowo i Krynicę Morską. Zainteresowanie udziałem w Związku wyraziło też Tolkmicko. Podczas pobytu w Elblągu, delegaci odwiedzili Port Morski i zwiedzili elbląskie Stare Miasto.

7
7
oceń tekst 14 głosów 50%

Zdjęcia ilość zdjęć 3