› bieżące
11:31 / 20.11.2014

Budżet miasta na rok 2015. Miasto będzie oszczędzać

Budżet miasta na rok 2015. Miasto będzie oszczędzać

fot. Artur Borkowski

Znamy projekt przyszłorocznego budżetu. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku dochody miasta będą niższe o prawie 50 milionów zł od tegorocznych i wyniosą ok. 484 miliony zł. Oczywistym następstwem będzie oszczędne gospodarowanie dostępnymi środkami, w związku z czym wydatki miejskie wyniosą 514 milionów zł, czyli mniej o przeszło 60 milionów zł.

Przyszłoroczny projekt budżetu miasta przewiduje dochody rzędu 484 mln zł. Bierze się tu pod uwagę zarówno tzw. dochody bieżące w wysokości 450 mln zł i dochody majątkowe, które według prognoz wyniosą ponad 33 mln zł. Jeśli zaś chodzi o wydatki Elbląga w nadchodzącym roku, w budżecie uwzględniono kwotę 514 mln zł. Tę kwotę przeznaczy się na wydatki bieżące, stanowiące 440 mln zł (w tym także wynagrodzenia i naliczane od nich składki w wysokości 236 mln zł) oraz wydatki majątkowe na sumę 74 mln zł.

Projekt budżetu zakłada również wystąpienie deficytu w wysokości 30 mln zł, który ma zostać pokryty środkami, pozyskanymi z emisji obligacji i z wolnych środków. Porównując przyszłoroczne założenia budżetowe do tych, planowanych na obecny rok, budżet na rok 2014 przewidywał dochód w kwocie 531 mln zł. Wydatki, jakie zaplanowano, wyniosły 574 mln zł a deficyt oszacowano na 42 mln zł.

W tym roku na inwestycje przeznaczono prawie 100 mln zł, w następnym kwota ta zmniejszy się o połowę. Tendencja, jaką można zauważyć wskazuje, iż miasto chce skupić się na trwających inwestycjach i doprowadzić je do końca, nie angażując się w kolejne.

Przewiduje się, że największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w nadchodzącym roku będzie budowa Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszki, na którego budowę przeznaczono ponad 16 mln zł. Postanowiono również zakończyć inwestycję związaną z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta. Za to miasto zamierza zapłacić prawie 5 mln zł. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę inwestycje nowe, najdroższą okaże się przebudowa stadionu przy ul. Agrykola i remont wiaduktu przy ul. Nowodworskiej. Na oba projekty miasto przeznaczy po 2,5 mln zł.

Jakie inne inwestycje znalazły się w projekcie budżetu na 2015 rok?

a) Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg będzie realizował m. in. projekty:

 • Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju 300 000 zł
 • Budowa ścieżek rowerowych 150 000 zł 3. Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu 25 000 zł
 • Odnowa nawierzchni odcinków chodników, zatok autobusowych wraz z budową miejsc postojowych i nowych zatok autobusowych 200 000 zł
 • Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu – I etap 1 618 000 zł
 • Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las 1 633 686 zł
 • Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G2/2 G1/2 90 000 zł
 • Przebudowa ul. Szucha i ulic przyległych Gdyńska, Skierniewicka, Szczecińska etap I – ul. Gdyńska 20 000 zł
 • Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu 734 000 zł
 • Wykonanie chodnika przy ul. Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową (Budżet Obywatelski) 400 000 zł
 • Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej 2 515 100 zł 12. Przebudowa ul. Częstochowskiej 1 763 871 zł
 • Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej 625 000 zł
 • Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska 187 946 zł

b) Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu przewidziano kwotę ponad 26 mln zł, obejmującą np. zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz usługi opiekuńcze.

c) Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w swoich wydatkach przewiduje realizację zadań, dotyczących:

 • Budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych w Schronisku dla zwierząt 70 000 z Budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu (z opłat za korzystanie ze środowiska) 100 000 z
 • Zakupu energii – opłata za energię oświetlenia ulicznego w mieście i drogi krajowej Nr 7 2 900 000 zł Zakupu usług remontowych – konserwację, eksploatację i bieżące remonty oświetlenia ulicznego w mieście oraz drogi krajowej Nr 7 w granicach miasta Elbląga 1 650 000 zł

d) Zadaniem, którego podejmie się Departament Innowacji i Informatyki to rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu. Kwota, przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia, to prawie 1,8 mln zł, w tym 1,5 mln zł wyniesie dotacja z UE.

e) Wydatki Departamentu Edukacji UM w roku 2015 obejmą budowę placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych. Przewidziano na ten cel kwotę rzędu 100 tys zł.

f) W roku 2015 Biuro Realizacji Projektu podejmie się przedsięwzięcia, jakim będzie kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg.

Szczegółowe dane na temat budżetu miasta na rok 2015 znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Budżet”.

Projekt budżetu Elbląga na rok 2015 zostanie omówiony podczas obrad nowo wybranej Rady Miasta, a ostatecznie dokument ma zostać uchwalony jeszcze przed końcem trwającego roku.

4
2
oceń tekst 6 głosów 67%