› bieżące
07:31 / 19.09.2014

Budżet Obywatelski – wnioski ocenione, czas na ankiety

Budżet Obywatelski – wnioski ocenione, czas na ankiety

III edycja Budżetu Obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę. Przed nami głosowanie poprzez ankiety, które już od przyszłego tygodnia dystrybuowane będą na terenie miasta i umieszczone na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu.

Przygotowanie ankiet poprzedziła praca urzędników, która polegała na ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, a także oszacowaniu kosztów realizacji każdego zadania. Łącznie złożono 471. wniosków. W tej liczbie są również inicjatywy ogólnomiejskie, to nowość tej edycji, a więc zadania, które wykraczają poza ramy dzielnic i mają służyć ogółowi mieszkańców.

Przypadki, które trzeba znać

Negatywnie zostały ocenione wnioski, które nie dotyczyły terenów miejskich. Drugim przypadkiem wystawienia negatywnej oceny było znaczne przekroczenie budżetu, który dla każdego okręgu wynosił 400.000 zł, choć i tu, jeśli była taka możliwość, starano się wydzielić zakres prac możliwy do zrealizowania w powyższej kwocie.

Zdarzały się wnioski, które złożone zostały jako pomysły dla poszczególnych okręgów, jednak ich szerszy charakter spowodował, że trafiły do inicjatyw ogólnomiejskich (np. zagospodarowanie przestrzeni parków miejskich). Były też sytuacje odwrotne, a więc wnioski złożone jako inicjatywy ogólnomiejskie, które dotyczyły zadań w poszczególnych okręgach. W tym przypadku zdecydowano o przeniesieniu tych zadań właśnie do okręgów.

I wreszcie wnioski, które zawierały propozycje realizacji tych samych zadań. W tym wypadku łączono podobne pomysły w jedno zadanie. Wszystkie wnioski, zarówno te zaopiniowane pozytywnie, jak i negatywnie, można przeglądać na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu.

Oczywiście w ankietach znajdą się już tylko zadania, które uzyskały pozytywną opinię. Ankiety i co dalej Głosowanie, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu potrwa do 13 października br. Przypominamy, że aby poprawnie zagłosować trzeba w ankiecie podać swój pesel oraz serię i numer dowodu osobistego. Ma to zapobiec ewentualnym przypadkom głosowania wielokrotnego i poprzez osoby trzecie. Zachęcamy do głosowania!
 

UM Elbląg

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%