› dzieci i rodzina
10:31 / 28.01.2013

Chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? Będzie na to szansa i duża kasa

Chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? Będzie na to szansa i duża kasa

90 mln złotych - tyle w tym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach działającego programu rządowego "Maluch". To o 50 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym. W ramach programu "Maluch" w Elblągu utworzono dotychczas 50 nowych miejsc w filii Żłobka Nr 4 przy ul. Chopina i 15 dodatkowych miejsc w istniejących już placówkach.  Na ten cel gmina uzyskała prawie trzysta tysięcy złotych.

Program zakłada wsparcie samorządów, które chcą założyć żłobki, kluby dziecięce lub wesprzeć dziennych opiekunów, czyli formy opieki nad dziećmi do lat trzech ujęte w tzw. ustawie żłobkowej.
 
Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad zmianą ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), które m.in. zakładają zwiększenie udziału budżetu państwa w dofinansowaniu kosztów tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 80%), a także możliwość dofinansowania niektórych niegminnych podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad małymi dziećmi (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). Zmiany te zostały wprowadzone po to, aby ułatwić tym, którzy chcą założyć żłobek, rozpoczęcie działalności. 
 
Ze względu na nieznany termin zakończenia procesu legislacyjnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Rodzinnej przygotowuje dwa terminy konkursu w ramach programu "Maluch". W I turze do podziału będzie 40 mln złotych, II edycja konkursu ma zostać ogłoszona do 15 lipca br. 
 
2
0
oceń tekst 2 głosów 100%