› bieżące
12:10 / 17.09.2012

Chętnych na oddłużenie mieszkania komunalnego nie brakuje

Chętnych na oddłużenie mieszkania komunalnego nie brakuje

fot. Konrad Kosacz

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu realizuje Program Oddłużeniowy dla lokatorów mieszkań komunalnych, którzy mają zaległości w płaceniu czynszów. Do tej pory wnioski o przystąpienie do programu na łączną kwotę 2,6 mln zł, złożyło 205 osób. Gra warta jest świeczki, bowiem umorzeniu mogą podlegać zaległości nawet do 70 procent należności głównej i 100 procent odsetek.

Co zrobić, żeby zmniejszyć dług w ZBK?

Przede wszystkim należy spełnić kilka warunków. O oddłużenie mogą ubiegać się osoby, które  spełnią odpowiednie kryteria dochodowe, uzależnione od wysokości najniższej emerytury, zajmują lokal o odpowiedniej powierzchni użytkowej, złożą wniosek o oddłużenie w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie programu, w czasie realizacji programu opłaty za korzystanie z lokalu będą wnosić na bieżąco i w pełnej wysokości, spłacą w okresie nie dłuższym niż w ciągu 12 miesięcy należną kwotę, a w przypadku zaproponowania zamiany lokalu na lokal o niższym czynszu bądź mniejszej powierzchni normatywnej uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego, dokonają takiej zamiany.

Z oddłużenia mogą skorzystać osoby, które zajmują mieszkanie o powierzchni nie przekraczającej: 35 m² dla 1 osoby, 40 m² dla 2 osób, 45 m² dla 3 osób, 55 m² dla 4 osób, 65 m² dla 5 osób, 70 m² dla 6 osób (dla każdej kolejnej osoby, mieszkającej w danym lokalu, metraż wzrasta o 5 m²). Dla osoby niepełnosprawnej - 15 m² więcej.

Ponad 200 chętnych na propozycję oddłużenia

Do tej pory do ZBK wpłynęło 205 wniosków. Kwota objęta tymi wnioskami to ogółem 2 624 586,35 zł, w tym zaległość główna 1 757 423,15 zł i zaległość odsetkowa 821 182,15 zł.

W 144 przypadkach, a więc w zdecydowanej większości, wnioski dotyczyły umorzenia 70% należności głównej i 100% odsetek. W pozostałych przypadkach, 16 wniosków złożono w celu umorzenia 60% należności głównej i 100% odsetek, w 26 przypadkach na umorzenie 50% należności głównej i 100% odsetek, w 11 przypadkach na umorzenie 100% należności odsetkowej, a w 8 przypadkach na umorzenie 50% należności ogółem.

Do tej pory miejscy urzędnicy rozpatrzyli 167 wniosków. Wnioskodawcy, aby skorzystać z możliwości oddłużenia, zobowiązani będą do wpłaty części zadłużenia (ogółem 499 867,59 zł) oraz do opłacania przez rok od podpisania porozumienia, na bieżąco i w pełnej wysokości czynszu za mieszkanie komunalne.

Obecnie rozpatrywanych jest 35 wniosków, które obejmują (wg. stanu na 31 marca) kwotę zadłużenia ogółem wynoszącą 605 256,27 zł, w tym: należność główną 409 932,02 zł i należność odsetkową 195 112,25 zł. W tym przypadku dłużnicy zobowiązani będą do spłaty zadłużenia ok. 230 000 zł.

Do 31 sierpnia trzech wnioskodawców zrezygnowało z możliwości przed podpisaniem porozumienia. Jednemu zaproponowano przystąpienie do programu pomocowego, na co wyraził zgodę.

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%