› bieżące
08:00 / 01.11.2013

Ci co odeszli… dziś wspominamy tych, których już z nami nie ma

Ci co odeszli… dziś wspominamy tych, których już z nami nie ma

Dzień Wszystkich Świętych, to czas, gdy wspominamy tych wszystkich, których już z nami nie ma. W tym roku pożegnaliśmy kilka znanych i niezwykle cenionych w Elblągu osób. Złóżmy im ostatnie już pożegnanie.

Krzysztof Brzeski

W kwietniu br. zmarł Krzysztof Brzeski - dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. Był głównym inicjatorem jego powstania. Krzysztof Brzeski pochodził z Elbląga. Swoją pracą, która stanowi podwaliny do funkcjonowania dzisiejszej PWSZ rozpoczął w 1979 na Politechnice Gdańskiej. Od początku jej działalności czyli 1998 roku był jej nauczycielem akademickim. Był jednym z twórców Zakładu Informatycznego na Instytucie Politechnicznym w 1999 roku, a dwa lata później Instytutu Informatyki Stosowanej. To on stworzył kierunek pod nazwą Informatyka, dzięki jego ukończeniu wielu studentów z Elbląga i okolic ma dzisiaj dobrą pracę. Od 2006 pełnił funkcję dyrektora IIS. Za swoją działalność i karierę naukową otrzymał kilka nagród: Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Nagrodę Prezydenta Miasta Elbląg za rok 2012.

Jan Cydzik

W czerwcu br. pożegnaliśmy Jana Cydzika – znanego pedagoga, nauczyciela i fotografa. Jan Cydzik urodził się 3 stycznia 1939 roku w miejscowości Planty na Kresach, gdzie do dziś część Jego rodziny tam właśnie mieszka. Jednak polskość przywiodła Jego rodziców na ziemie polskie i tu właśnie rozpoczął bogatą pracę i twórczość. Studia ukończył w niedalekim Olsztynie w 1959 roku. Jako absolwent Studium Nauczycielskiego ze specjalnością biologia rozpoczął pracę w Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim. W 1963 roku przeniósł się do Elbląga, gdzie w podobnej placówce kontynuował pracę. W 1971 roku został przyjęty do pracy jako nauczyciel biologii do Liceum Wychowawczego Przedszkoli.

Tu pracę kontynuował przez wiele lat do momentu przekształcenia się placówki w Zespół Szkół Pedagogicznych. Od 1 września 1994 roku pracował w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej. Tu uczył biologii do emerytury, na którą przeszedł 31 stycznia 2002 roku i jeszcze przez 4 lata pracował w niepełnym wymiarze czasu. Jego praca została uhonorowana licznymi nagrodami. Był laureatem Nagród Kuratora, a także Ministerstwa Oświaty i Wychowania I stopnia. Jego praca została potwierdzona również licznymi nagrodami państwowymi. Jest laureatem Złotego Krzyża Zasługi, Złotej Odznaki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Srebrnej Odznaki Przyjaciel Harcerstwa.

Władysław Zatówka

W lipcu br. pożegnaliśmy Władysława Zatówkę - pracownika oświaty, trenera, wychowawcę młodzieży, działacza sportowy, ale także wicedyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu.

Bogusław Strembski

W piątek 11 października zmarł w wieku 87 lat z powodu ciężkiej choroby Bogusław Strembski. Bogusław Strembski nie był osobą anonimową w naszym mieście. To przecież on był prezesem Olimpii Elbląg przez prawie 40 lat, co nie jest często spotykane w sporcie. W czasach sprawowania swojej funkcji klub ten osiągał rewelacyjne wyniki, także pod względem organizacyjnym. Jakie to były sukcesy? Po raz pierwszy elblążanka Helena Pilejczyk zdobyła medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, w krajowej czołówce była sekcja podnoszenia ciężarów, a piłkarze nożni trzykrotnie awansowali do II ligi. Rozbudowano i zmodernizowano kompleks obiektów sportowych przy ul. Agrykola. Prężność elbląskiego organizatora i inicjatora, wielu z powodzeniem zrealizowanych zadań, dostrzeżono w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej.

W latach 1981-84 Bogusław Strembski był członkiem plenum GKKF i T. Za swoje dokonania zawodowe i społeczne był wielokrotnie honorowany. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami 30 i 40 lecia Polski Ludowej, złotą odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, „100-lecia Sportu Polskiego”, honorowymi odznakami „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, „Za Zasługi dla Województwa Elbląskiego”, „Za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej Federacji Stal”, medalem honorowym „Za Zasługi w Rozwoju Elbląga”. Lista odznaczeń obejmuje także przyznane wysokie wyróżnienia związków sportowych i zawodowych. Klub Olimpia docenił zasługi wieloletniego działacza społecznego przyznając mu tytuł Honorowego Prezesa KS Olimpii.

Oprócz pamięci i dokonań jako prezes Olimpii, pozostanie po nim również Elbląski Sportowy Klub Nestora, który zrzesza osoby od dawna związane ze sportem i liczą sobie ponad 60 lat.

7
1
oceń tekst 8 głosów 88%