› wywiady
13:41 / 18.12.2012

Ciepło może być nowoczesne – rozmowa z prezesem EPEC Łukaszem Piśkiewiczem

Ciepło może być nowoczesne – rozmowa z prezesem EPEC Łukaszem Piśkiewiczem

fot. Konrad Kosacz

Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że EPEC to firma upadająca. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy okazało się, że nasza miejska firma ciepłownicza  nie tylko radzi sobie na trudnym rynku dostaw ciepła, ale jeszcze zwiększa liczbę odbiorców. EPEC inwestuje w nowe technologie i będzie remontować przestarzałą sieć ciepłowniczą w mieście. O tych wszystkich sprawach rozmawiamy z prezesem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Łukaszem Piśkiewiczem.

- Jak EPEC jest przygotowany do zimy? Mamy już pierwsze mrozy i opady śniegu. Robi się coraz zimniej. Czy nasze kaloryfery pozostaną ciepłe przez cały okres grzewczy?

- Przedsiębiorstwo jest dobrze przygotowane do obsługi sieci ciepłowniczej na terenie Elbląga. Zwłaszcza, że w większości przypadków ta obsługa odbywa się automatycznie. jeszcze przed sezonem grzewczym EPEC rozpoczął wdrażanie  automatycznego  modułu optymalizacji temperatury. Pozwoli to w pełni minimalizować koszty dystrybucji ciepła, utrzymując na możliwie najniższym poziomie – w reprezentatywnych punktach sieci – temperaturę zasilania, zapewniając jednocześnie odbiorcom zadawalające parametry ciepła. Dokonaliśmy wszystkich niezbędnych napraw i prac konserwatorskich w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej. Obecnie posiadamy ponad 6 tys. ton miału węglowego. Do kwietnia 2013 r. zakupimy jeszcze 12 tys. ton. Szacujemy, że na nasze potrzeby wystarcza 13 tys. ton, więc opału na pewno nie zabraknie.

- A jak EPEC radził sobie w tym roku? Pozyskaliście nowych odbiorców ciepła?

- Na przełomie 2011/12 roku zostały bardzo mocno zintensyfikowane działania pro rozwojowe oraz marketingowo-promocyjne. Głównym celem tych działań było i jest pozyskanie jak największej liczby nowych odbiorców ciepła. W związku z tym w 2012 r. ilość nowych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej osiągnie wielkość około 8 MW wobec 2,5 MW w roku 2011. Planujemy realny wzrost mocy zamówionej  o 5 MW, co będzie istotnym wydarzeniem w firmie,  bowiem od ponad 10 lat moc zamówiona spadała rocznie o kilka MW. Wzrost tego czynnika przełoży się oczywiście na zwiększenie przychodów spółki.

- Dużo ostatnio mówiło się o nowych inwestycjach w EPEC. Może Pan przypomnieć, jak wygląda sytuacja w spółce, jeśli chodzi o nowe technologie?

- Na przełomie 2011/12 r. rozpoczęliśmy  wdrażanie  programu zarządzania miejską siecią ciepłowniczą Termis  Operation On-line, którego zadaniem jest zapewnienie optymalnej pracy sieci ciepłowniczej, co w efekcie końcowym ma spowodować zmniejszenie strat ciepła na przesyle o około 3 %. Wiąże się to także z mniejszymi kosztami tychże strat. Wdrożenie TERMIS Operation On-line pozwoliło zbudować nam model matematyczny wszystkich sieci ciepłowniczych, co zapewni przegląd całego systemu ciepłowniczego miasta Elbląga.

System zdalnego odczytu ciepłomierzy u klientów indywidualnych zaczął być wdrażany od września 2012 r. i potrwa do wiosny 2013 r. Jest to działanie prorozwojowe i tak naprawdę ma na celu „dogonienie” innych przedsiębiorstw, które korzystają z tego systemu od lat. Systemem objętych będzie docelowo wszystkie 780 budynki (odbiorcy indywidualni)  przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Korzyści wynikające z zastosowania systemu odczytów radiowych to szybkie uzyskiwanie danych odczytowych jednocześnie od wszystkich odbiorców ciepła oraz natychmiastowe i bezproblemowe zasilenie ww. danymi systemu bilingowego. Wyeliminowanie konieczności wchodzenia do obiektów w celu dokonania odczytu urządzenia pomiarowego. Poprawienie poczucie bezpieczeństwa i prywatności domowników. Możliwość wykonania odczytów pomimo nieobecności domowników. Wyeliminowanie ryzyka pomyłki. Skrócenie czasu odczytu wszystkich ciepłomierzy objętych systemem. Możliwość monitorowania parametrów czynnika a także prób ingerencji w układ pomiarowy.

- Przed EPEC jednak teraz największa inwestycja. Odbywać się będzie modernizacja sieci ciepłowniczej w mieście. Co ta inwestycja da mieszkańcom naszego miasta i Przedsiębiorstwu?

- Właśnie dzięki tej inwestycji zostaną znacząco ograniczone starty ciepła na przesyle sieci, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość paliwa  zużywanego do wytworzenia tego ciepła. To zaś ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Skutki tej inwestycji w pozytywny sposób odczują również mieszkańcy Elbląga. Zmniejszy się ryzyko występowania awarii miejskiej sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie poprawi to komfort mieszkańców miasta, korzystających z ciepła dostarczanego przez EPEC. Inwestycja będzie się odbywała w latach 2013-2015. Udało nam się pozyskać na to zadanie prawie 20 mln. zł. Całość inwestycji zamknie się zaś kwotą około 35 mln zł. netto. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to potężny i kompleksowy projekt przebudowy naszej sieci ciepłowniczej. W jego ramach zostanie zmodernizowane 11 km wysokoparametrowej sieci kanałowej i napowietrznej na nowoczesne sieci ciepłownicze wykonane w technologii rur preizolowanych. Sukcesywnie już, w ramach tego projektu, wymieniamy odcinki sieci magistralnych pomiędzy ulicami Niską, Pływacką i Dolną, co ma związek z przebudową drogi wojewódzkiej nr 503. Ponadto wymieniona zostanie również sieć magistralna od ul. Związku Jaszczurczego, poprzez ulice Mickiewicza i Żeromskiego, do ul. Komeńskiego. Projekt zakłada również likwidację węzłów grupowych wraz z przestarzałą infrastrukturą - kanałowymi sieciami niskoparametrowymi i rozdzielniami. W ich miejsce powstaną, charakteryzujące się wysokim stopniem izolacyjności termicznej, preizolowane przyłącza wysokoparametrowe oraz 75 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w pełni wyposażonych w automatykę, w tym regulację pogodową. Węzły te zostaną podłączone do systemu zdalnego monitoringu obiektów ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie miasta. W ramach projektu zostaną zlikwidowane między innymi stacje grupowe przy ul. Topolowej, przy ul. Kalenkiewicza oraz Robotnicza 246. Poprzez realizację tych zadań niezależne zasilanie otrzymają budynki zlokalizowane w rejonie ulic Matejki i Topolowej oraz część osiedla Zawada.

- EPEC przystąpił także do programu Ciepło Systemowe. Może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?

- Tak. EPEC od kwietnia tego roku przystąpił do programu Ciepła Systemowego. Jest to inicjatywa największych przedsiębiorstw ciepłowniczych - ciepłowni i elektrociepłowni - a celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowej marki i wykreowanie nowego produktu pod nazwą ciepła systemowego. Dotychczas ciepło miejskie było źle kojarzone i budziło nieufność. Ciepło systemowe ma się kojarzyć z wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dostaw. Mamy dużą przewagę nad gazem czy węglem i to chcemy wykorzystać w ramach ciepła systemowego.

- Modernizacji uległa również strona internetowa EPEC.

- Dokładnie tak. Chcemy być przedsiębiorstwem przyjaznym naszym klientom i mieszkańcom Elbląga. Dlatego modernizując i unowocześniając firmę nie mogliśmy pominąć ważnego aspektu komunikacji z naszymi klientami. Stąd decyzja o zmianie strony internetowej. Poprzednia już nie najlepiej spełniała swoje zadania. Obecnie na naszej stronie nie tylko można przeczytać ważne informacje dotyczące funkcjonowania EPEC, ale również zapoznać się z taryfami i cennikami ciepła oraz skorzystać z kalkulatora. Kalkulator opłat pozwala ustalić, jakie oszczędności można poczynić przyłączając się do EPEC. Ponadto na stronie znajdują się rozmaite poradniki, które pomogę obniżyć ceny za ogrzewanie. Zachęcam do zapoznania się ze stroną EPEC. Znajduje się ona pod adresem www.epec.pl.

- Dziękuję za rozmowę.

9
1
oceń tekst 10 głosów 90%