› bieżące
06:10 / 04.11.2013

Co elblążanie sądzą o pracy naszych policjantów? Zobacz wyniki

Co elblążanie sądzą o pracy naszych policjantów? Zobacz wyniki

fot. Marcin Walędzik

W październiku br. uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych przeprowadzili wśród mieszkańców Elbląga ankietę, dzięki której poznaliśmy jak oceniają oni pracę elbląskich funkcjonariuszy prawa. W badaniach wzięło udział 497 osób.

Ankieta pokazała, że bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania czuje się 77,47% osób, co stanowi wzrost pozytywnych ocen w stosunku do ubiegłego roku o 2,17 punktu procentowego. Zmniejszył się odsetek osób, które stwierdziły, iż „raczej nie czuje się bezpiecznie” i "zdecydowanie nie czują się bezpiecznie"- o 2,8 punktu procentowego.

Na pytanie czy ankietowani dziś czują się bezpieczniej niż rok temu, pozytywnej odpowiedzi udzieliło – 44,27 %, stanowi to spadek o 0,7 punktu procentowego, 13,28% respondentów udzieliło odpowiedzi, że nie czują się bezpieczniej niż rok temu i jest to spadek o 0,17 punktu procentowego do roku ubiegłego. Nie potrafiło udzielić zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie 42,45 % respondentów. Jeżeli chodzi o zagrożenia przejawami patologii i zachowań przestępczych, które stanowią największy problem w miejscu zamieszkania, respondenci wymienili agresywnie zachowująca się młodzież – 41,45% wzrost o 2,29 pkt. procentowych, osoby nietrzeźwe – 8,25% spadek o 4,8 pkt. procentowych, wandalizm –7,24 % spadek o 5,41 pkt. procentowych, piratów drogowych –14,08 % wzrost o 1,84 pkt. procentowych.

Na pytanie czy kontaktował(a) się Pan(i) z dzielnicowym w ciągu ostatniego roku – 68,21 % respondentów stwierdziło, iż nie kontaktowało się z nim w ogóle. Na pytanie, czy kontakt z dzielnicowym jest im potrzebny – 53,32% respondentów stwierdziło, że taki kontakt nie jest im potrzebny, 25,15% respondentów uznało, że kontakt z dzielnicowym jest potrzebny, a 21,53% nie miało zdania. W zakresie znajomości dzielnicowego i możliwości skontaktowania się z nim – 27,75 % respondentów wie jak nazywa się dzielnicowy z ich rejonu, w tym 16,90 % - wie również jak się z nim skontaktować, 31,59 % respondentów odpowiedziało, że nie wie jak nazywa się ich dzielnicowy, ale wie jak się z nim skontaktować. Nie zna swojego dzielnicowego i nie wie jak się z nim kontaktować – 35,54% respondentów.

Bardzo dobrze i dobrze pracę elbląskich policjantów oceniło 67,61 % osób. Mieszkańcy miasta uznali, że patrole piesze są w 57,55% ważniejsze od patroli zmotoryzowanych.

Ankieta oceny pracy elbląskiej Policji jest przeprowadzana co roku. Badana jest w ten sposób grupa blisko 500 osób napotkanych na ulicach. To oni oceniają Policję oraz wyrażają opinię na jej temat. Celem ankiety jest zbadanie opinii mieszkańców, a także porównanie ich odczuć z wynikami statystycznymi uzyskiwanymi przez komendę oraz opiniami przekazywanymi przez samorządy i instytucje współpracujące z Policją. Głos mieszkańców w dyskusji nad stanem bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie, a samo badanie miało na celu poznanie zdania i opinii obywateli. Pojawiające się uwagi definiują obszary, które można usprawnić, jak również wskazują kierunki pracy Policji

5
0
oceń tekst 5 głosów 100%