› bieżące
19:25 / 15.02.2024

Co wpływa na cenę ciepła w Elblągu?

Co wpływa na cenę ciepła w Elblągu?

fot. EPEC Elbląg

Na ceny ciepła oddziałuje kilka czynników, między innymi koszty paliwa. Od zeszłego roku duży wpływ na to mają również zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, dzięki której odbiorcy ciepła mogą liczyć na rekompensaty.

To między innymi powoduje, że Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC), które dostarcza ciepło elblążanom, nie zawsze ma wpływ na kształtowanie się cen dla odbiorców. Zgodnie ze wspomnianą ustawą przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą wyliczyć swoim klientom ceny z uwzględnieniem rekompensaty. Różnicę cen między tymi zapisanymi w taryfie a tymi wyliczonymi dla klientów, ciepłownie otrzymują od spółki o nazwie Zarządca Rozliczeń.

To podmiot skarbu państwa odpowiedzialny za rozliczanie i wypłacanie środków. Realizacja tych działań przewidziana jest do końca czerwca 2024 r., jednak okresy rozliczeń wskazane ustawą z grudnia 2023, sięgają aż do października 2024.

– Pod koniec roku 2023 mieliśmy sytuację, że Zarządca Rozliczeń zanegował swoje wcześniejsze decyzje i musieliśmy naszym klientom wystawić faktury korygujące – komentuje Paulina Bartoszewska, Dyrektor ds. Finansowych w EPEC. – Bazując na tych doświadczeniach, liczymy się z tym, że Zarządca Rozliczeń może wnioski częściowo zatwierdzić lub nawet całkowicie odrzucić z niekorzyścią dla naszych klientów. I jest to całkowicie niezależne od EPEC.

Co wpływa na ceny ciepła? Głównym czynnikiem kształtującym cenę ciepła w ciepłowni EPEC jest obecnie koszt węgla, stanowiący połowę wszystkich wydatków. Następnie pojawiają się koszty związane z energią elektryczną, remontami i konserwacją ciepłowni, płacami pracowników oraz podatkami.

EPEC jako firma prowadząca działalność koncesjonowaną, przedstawia swój cennik do akceptacji URE, gdzie koszty muszą zostać dokładnie sprawdzone i zatwierdzone przez urząd. Spółka posiada trzy koncesje – na wytwarzanie, obrót i dystrybucję ciepła.

– Cały czas obserwujemy rynek i sprawdzamy, jakie są ceny surowców, stale szukamy nowych, najbardziej konkurencyjnych dostawców. Swoje zapotrzebowanie kierujemy na Platformę Zakupową, czyli stronę, przez którą zgłaszają się zainteresowani dostawcy wraz ze swoimi ofertami – wyjaśnia Paulina Bartoszewska.

Spółka rozwija także ofertę usług pozataryfowych, z których zyski są przeznaczane na częściowe pokrycie kosztów stałych działalności przedsiębiorstwa. Są to usługi, które związane są z ciepłownictwem i stanowią uzupełnienie podstawowej oferty EPEC. W przeciągu najbliższych miesięcy EPEC planuje wejść na rynek z ofertą na montaż i serwis klimatyzacji.

Ponadto spółka pracuje nad projektami strategicznymi, mającymi na celu m.in. budowę nowego źródła ciepła, w oparciu o dofinansowania pozyskane z zewnątrz.

– Dążymy do zrównoważonego rozwoju, skupiając się zarówno na obniżeniu bieżących kosztów, jak i inwestowaniu w nowoczesne, przyjazne środowisku technologie. Jest to spójne z polityką klimatyczną, która kładzie nacisk na odejście od opalania węglem. Unijny pakiet FitFor55 przewiduje stopniową redukcję emisji CO2, celem uzyskania całkowitej zeroemisyjności – dodaje Paulina Bartoszewska.

Informowanie klientów EPEC dba, aby informacje o planach spółki, również tych związanych ze zmianami cen, trafiły do odbiorców ciepła. Spółka na swojej stronie internetowej publikuje komunikaty o złożonych wnioskach o zmianę taryfy, a także wysyła takie wiadomości bezpośrednio swoim klientom, wyjaśniając przyczyny zmian. EPEC regularnie również umieszcza informacje o usługach okołociepłowniczych, a także ogłoszenia o pracę.

– Nasza firma jest także aktywna w social mediach – zachęcamy do obserwowania naszej strony na Facebook oraz LinkedIn, gdzie informujemy naszych obserwujących o bieżących wydarzeniach z życia EPECu, ale także z życia Miasta Elbląg i o nowinach ciepłowniczych – mówi Paulina Bartoszewska.
 

Charakterystyka systemu ciepłowniczego w Elblągu sprawia, że udział EKO, ma znaczący wpływ na cenę ciepła dla klientów. EKO, produkująca około 80 procent ciepła w Elblągu, od 1 lutego br. podniosła swoje ceny, co wpłynęło na wzrost kosztów dla mieszkańców.

EPEC jest odpowiedzialny za produkcję 20% ciepła oraz za jego przesył. Spółka ogrzewa 70% budynków mieszkalnych w Elblągu.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%