› bieżące
06:56 / 19.12.2013

Co z konkursem na sekretarza miasta? Jest tylko jeden kandydat

Co z konkursem na sekretarza miasta? Jest tylko jeden kandydat

fot. Artur Borkowski

Nie wiadomo jak zakończy się postępowanie w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko sekretarza miasta. W konkursie ogłoszonym po raz czwarty przez Urząd Miejski zgłosiła się tylko jedna osoba. Nie wiadomo czy potwierdzają się doniesienia KNP, że sekretarzem może zostać radny PiS – Paweł Fedorczyk.

Miasto jeszcze czeka na zgłoszenia, które mogły zostać wysłane pocztą. Jednak jak na razie na konkurs ogłoszony przez Urząd Miejski w Elblągu wpłynęła tylko jedna oferta. Czy więc doczekamy się tym razem wyłonienia sekretarza miasta?

Kongres Nowej Prawicy w Elblągu wskazuje, że być może to stanowisko przypadnie w udziale Pawłowi Fedorczykowi – radnemu miejskiemu z PiS, który obecnie pełni funkcję sekretarza w Starostwie Powiatowym w Braniewie.

Od września br. sekretarz musi być wyłoniony w drodze konkursu, a nie poprzez powierzenie obowiązków. Do tej pory miasto trzykrotnie poszukiwało sekretarza w drodze ogłoszenia o pracę. Żaden z kandydatów nie spełniał jednak stawianych przez Ratusz wymagań.

Jakie obecnie wymagania powinien spełniać tym razem idealny kandydat na stanowisko sekretarza miasta? Musi posiadać: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja, co najmniej 6 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych, w tym co najmniej 4 letni staż pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, w jednostkach administracji samorządowej o których mowa w art. 2 oraz jednostkach wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, dobrą praktyczną znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego i prawa pracy, bardzo dobrą znajomość technik legislacji, bardzo dobrą znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o pracownikach samorządowych, bardzo dobrą znajomość zasad kontroli zarządczej, znajomość pojęć z zakresu prawoznawstwa, bardzo dobre zdolności organizacyjne, kreatywność, samodzielność, obowiązkowość, dyspozycyjność, lojalność, uczciwość, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia. Wymagany jest również brak przynależności do partii politycznych. Wymagania dodatkowe: znajomość realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, umiejętność redagowania pism urzędowych i okolicznościowych, znajomość systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

13
0
oceń tekst 13 głosów 100%

Powiązane artykuły

Paweł Fedorczyk (PiS) nowym sekretarzem miasta?

10.12.2013 komentarzy 13

- Z napływających do nas informacji wynika, iż ogłoszony kilka dni temu konkurs na Sekretarza Miasta Elbląga został ustawiony pod konkretną osobę, a wygra go...