› bieżące
06:30 / 12.08.2013

Coraz więcej turystów na Warmii i Mazurach

Coraz więcej turystów na Warmii i Mazurach

Rok 2011 to przełom, jeśli chodzi o liczbę turystów zagranicznych wypoczywających na Warmii i Mazurach w stosunku do lat poprzednich. Takie wnioski płyną z przedstawionego zarządowi województwa raportu okresowego z realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

- Nie mamy ani nowszych, ani bardziej precyzyjnych wyliczeń, jeśli chodzi o gości odwiedzających nasz region, ponieważ nie ma takiego obowiązku statystycznego, nie zgłaszają tego ani hotele, ani wypożyczalnie sprzętu, ani żadne inne branżowe podmioty - mówi marszałek Jacek Protas. - Dysponujemy jedynie danymi szacunkowymi z punktów informacji turystycznej.

Jednak z badań przy budowaniu raportu z realizacji strategii jasno wynika, że tendencja wzrostowa jest wyraźna i wierzę, że potwierdzi się ona w danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2012, które będą znane w drugiej części tego roku. Także liczba turystów krajowych korzystających z noclegów na Warmii i Mazurach jest z roku na rok coraz większa. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców wzrost wynosi od 377 osób w roku 2005 do 566 osób w roku 2011. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku łącznej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej w województwie. Posługując się tym samym wskaźnikiem na 1000 mieszkańców wzrost wynosi od 530 osób w roku 2005 do 660 osób w roku 2011.

- Te dane potwierdzają, że realizowane przez samorząd województwa kampanie promocyjne, szczególnie nasz udział w światowym plebiscycie na 7 Nowych Cudów Świata pod hasłem "Mazury Cud Natury", przynoszą oczekiwane efekty - dodaje marszałek Jacek Protas. - Ale dowodzi także tego, że sprawdza się obrany przez nas kierunek inwestowania w wysokiej klasy infrastrukturę turystyczną, szczególnie zaś w hotele cztero i pięciogwiazdkowe, bo takie obiekty wybierają przede wszystkim turyści zagraniczni.

"Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego" jest to podstawowy plan strategiczny wytyczający kierunki rozwoju województwa. Wyznacza ramy programowe dla powstających w regionie innych dokumentów planistycznych.
 

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%