› bieżące
16:54 / 14.11.2013

Czy elblążanie potrzebują konsultacji?

Czy elblążanie potrzebują konsultacji?

fot. Małgorzata Łuczak

W konsultacjach społecznych zwykle bierze udział bardzo mało osób. Prawie nikt nie wierzy, że mogą one skutecznie pomóc w spełnianiu oczekiwań mieszkańców miasta. Jak powinny wyglądać takie spotkania i w jakiej formie powinny być przeprowadzone, aby prawidłowo spełniały swoją funkcję?

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 13.11.2013 zorganizowało pierwsze spotkanie projektu "Elbląg konsultuje!". Stowarzyszenie zwraca uwagę na małe zainteresowanie mieszkańców uczestniczeniem w partycypacji społecznej. W trakcie debaty elblążanie przedstawili swoje pomysły. Na pytania: Jak powinny wyglądać prawdziwe konsultacje? Kto powinien w nich uczestniczyć? Jakie tematy elblążanie chcieliby poruszać? Odpowiedzieli mieszkańcy miasta.

Dla wielu elblążan partycypacja społeczna jest wciąż odległym tematem. Mieszkańcy miasta nie wierzą, że uczestnicząc w konsultacjach mają realny wpływ na podejmowanie decyzji przez władze. Osoby uczestniczące w debacie zwróciły uwagę na przekaz wiadomości. Wiele osób nie wie w ogóle, że konsultacje są organizowane, osoby starsze często nie mają dostępu do internetu, który jest dzisiaj podstawowym źródłem informacji. Należy zwrócić uwagę na dostęp do każdego mieszkańca miasta oraz szerokie rozpowszechnianie wiadomości.

Uczestnicy spotkania uważają, że konsultować należy niemal wszystkie pomysły, które mogłyby znacząco wpłynąć na życie elblążan. Mogłyby to być zarówno duże inwestycje budowlane, jak i mniejsze przedsięwzięcia. Konsultacje należy przeprowadzać niezwłocznie, na etapie pomysłów, przed podejmowaniem ważnych decyzji. 

Zebrane informacje zostaną przekazane do zespołu ds. konsultacji składający się z urzędników, radnych oraz przedstawicieli REOP. Na podstawie przekazanych pomysłów zostanie utworzony regulamin prowadzenia konsultacji społecznych w Elblągu.

Następna debata dotycząca zawartości strony internetowej przeznaczonej do konsultacji z mieszkańcami odbędzie się na 28 listopada o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

11
4
oceń tekst 15 głosów 73%