› polityka
12:45 / 20.08.2015

Czy Rafał Traks nadal będzie wiceprezesem Startu?

Czy Rafał Traks nadal będzie wiceprezesem Startu?

fot. BR / archiwum elblag.net

Za dokładnie 7 dni elbląscy Radni ponownie spotkają się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta na pierwszej, powakacyjnej sesji. To właśnie wtedy Rafał Traks (PiS) zostanie oficjalnie zaprzysiężony na funkcję Radnego. Pozostaje pytanie – czy będzie mógł nadal sprawować pieczę nad Startem Elbląg jako wiceprezes klubu?

O ograniczeniach związanych z wykonywaniem funkcji radnego mówi ustawa o samorządzie gminnym.

1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

Co z niej wynika? Wszystko wskazuje na to, że Rafał Traks będzie musiał zrezygnować z funkcji wiceprezesa klubu nawet wtedy, kiedy funkcja ta jest pełniona społeczna (Traks nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia). Problemem jest biuro zarządu Startu, które znajduje się w Centrum Sportowo-Biznesowym (podległym pod Urząd Miejski). To ono ma bezpośrednie połączenie z pierwszym punktem wyżej wspomnianej ustawy.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że istnieje szansa, aby Traks pracował zarówno w RM, jak i w Starcie. W grę ma wchodzić orzeczenie Sądu Najwyższego w podobnej sprawie, ale w innym mieście.

Oficjalna informacja na ten temat pojawi się tuż po zaprzysiężeniu nowego Radnego.

1
2
oceń tekst 3 głosów 33%

Powiązane artykuły

Rafał Traks już oficjalnie Radnym

28.08.2015 komentarzy 1

Rafał Traks (Prawo i Sprawiedliwość) podczas dzisiejszej Sesji Nadzwyczajnej złożył oficjalne ślubowanie. Od dziś w Radzie Miejskiej zastąpi Zdzisława...