› bieżące
08:22 / 02.02.2013

Czy w Elblągu jest bezpieczniej? Ocena programu „Bezpieczny Elbląg”

Czy w Elblągu jest bezpieczniej? Ocena programu „Bezpieczny Elbląg”

Kamery w przedszkolach, walka z przemocą w rodzinie, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, akcje edukacyjne wśród najmłodszych, walka o zatrzymanie w Elblągu Policyjnej Izby Dziecka oraz problem dopalaczy. To najważniejsze rzeczy w ramach projektu „Bezpieczny Elbląg” w 2012 roku.

Na styczniowym posiedzeniu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Elblągu zajmowali się oceną realizacji programu „Bezpieczny Elbląg” w roku 2012. Zdaniem Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego UM zadania wyznaczone w ramach programu poszczególnym instytucjom zostały wykonane rzetelnie, a pieniądze przeznaczone na ten cel zostały wydane w sposób przemyślany. 

Departament Edukacji UM we współpracy ze służbami mundurowymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Uniwersytetem III Wieku przeprowadził wiele spotkań dotyczących bezpieczeństwa. Odbywały się w przedszkolach i wszystkich typach szkół. Z myślą o  starszych mieszkańcach  zorganizowano Senioriadę, odbyła się konferencja z udziałem kilkunastu organizacji pozarządowych analizująca sytuację osób starszych, której zadaniem była analiza stanu istniejącego pod kątem: jak zintegrować i zaktywizować środowisko elbląskich seniorów?

W ramach środków z programu „Bezpieczne przestrzenie” zainstalowano na terenie dwóch przedszkoli na osiedlu Zawada monitoring wizyjny służący poprawie stanu bezpieczeństwa na tych obiektach. Warty jest podkreślenia fakt kontynuowania tych działań w roku bieżącym na terenie kolejnych placówek. Członkowie komisji zapoznali się ze stanem realizacji zadania polegającego na umieszczeniu na terenach miejskich tablic informacyjnych. Zarząd Budynków Komunalnych w najbliższym czasie podejmie działania, by na klatkach schodowych budynków administrowanych przez ZBK pojawiły się tablice z numerami telefonów alarmowych. Znajdzie się tam również telefon kontaktowy do Dzielnicowego. Podobne tablice pojawią się na terenach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Z satysfakcją uczestnicy posiedzenia wysłuchali informacji na temat instalowanych w zasobach komunalnych detektorów do wykrywania tlenku węgla. Dzięki nim, między innymi, nie doszło na terenie Elbląga do żadnego tragicznego zdarzenia z powodu ulatniającego się czadu. ZBK planuje instalację detektorów w kolejnych mieszkaniach.

W ramach działania Komisji ds. rodziny i spraw społecznych w 2012 r. opracowano ulotki skierowane do czterech grup wiekowych: do dzieci i  młodzieży, do sprawców przemocy w rodzinie i do rodzin zagrożonych przemocą oraz informator podający adresy instytucji oraz organizacji świadczących pomoc w sprawach przemocy. Te materiały będą dostępne w placówkach edukacyjnych, organizacji pozarządowych i służby zdrowia, w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Banku Żywności, ośrodku mediacji i w Urzędzie Miejskim. Ważnym elementem rzutującym na poprawę bezpieczeństwa w mieście było zainicjowanie kampanii społecznej „Bezpieczny Senior”, mającej charakter informacyjny, pokazujący obszary zagrożeń przestępstwami wobec osób starszych. 

Straż Pożarna, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego, zakupiła mobilny namiot, dzięki czemu może prowadzić prezentacje sposobów udzielania pierwszej pomocy. Takie prezentacje odbywają się w szkołach i na festynach. Strażacy zasygnalizowali jednak znaczący problem, z którym muszą się borykać. Chodzi o posiadaczy samochodów, którzy parkują pojazdy tak, że tarasują strażakom dostęp do ewentualnie zagrożonych pożarem obiektów. Tą sprawą zajmą się strażnicy miejscy. 

Straż Miejska ma spory udział w realizacji programu Bezpieczny Elbląg. Podczas spotkań z przedszkolakami i uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych jej przedstawicielki omawiają sprawy związane z ochroną środowiska, jak segregacja śmieci, sprzątanie po czworonogach.

Policjanci w ubiegłym roku odbyli 1622 spotkania, zarówno z dziećmi jak i osobami starszymi. Na spotkaniach rozmawiano głównie o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Podobne spotkania, choć w mniejszej skali prowadzi żandarmeria wojskowa.

Dobrze została oceniona praca służb mundurowanych zaangażowanych w pilnowanie porządku podczas trwania EURO 2012.

Istotnym tematem posiedzenia była sprawa podejmowania działań w kierunku utrzymania w Elblągu Policyjnej Izby Dziecka. Uznano za konieczne wykorzystanie wszelkich możliwości w celu zapobieżenia jej likwidacji.

Ze względu na nasilenie sprzedaży tzw. dopalaczy, członkowie komisji postanowili zwrócić się z apelem do wszystkich instytucji mających wpływ na ograniczenie dystrybucji tych artykułów o podjęcie zdecydowanej walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta o przeprowadzenie kampanii „Stop dopalaczom”. Szeroka kampania informacyjna w tym temacie, zorganizowana w porozumieniu z poszczególnymi służbami mundurowymi, przedstawicielami edukacji oraz sanepidu, powinna przysłużyć się w walce z istniejącym paranarkotycznym trendem.

Przewodnicząca Komisji

Maria Kosecka

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%