› bieżące
02:10 / 29.03.2018

Czy Wielki Piątek powinien być wolnym dniem od pracy?

Czy Wielki Piątek powinien być wolnym dniem od pracy?

fot. archiwum elblag.net

Profesor Marian Zembala, poseł PO złoży projekt ustawy, by Wielki Piątek był wolnym dniem od pracy. Wcześniej interpelował do premiera  w tej sprawie. 

Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach europejskich, m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii, Bułgarii, Serbii, Macedonii, Cyprze, Estonii, Łotwie, Malcie. Profesor Marian Zembala, poseł PO uważa, że tak powinno być i w Polsce

Wielki Piątek może być dniem, w którym przede wszystkim chrześcijanie, ale również niechrześcijanie mogą spróbować dojść do porozumienia póki są w drodze. Tego dnia zgodnie z wiarą chrześcijan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi i za każdą jedną osobę. Polska, pomimo wszelkich różnic, jako dar i zobowiązanie od Boga jest czymś, co jednak może i powinno nas łączyć

- argumentuje poseł Zembala w interpelacji.

Odpowiedzi udzielił Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwraca on uwagę na dwie strony zagadnienia: nie tylko na walory dnia wolnego dla pracowników, ale i  na skutki finansowe. 

Wpływ ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy, przy ostrożnościowym założeniu całkowitego zatrzymania na ten dzień procesów gospodarczych i braku substytucji prowadzonych działań w dni poprzedzające czy też następujące po Wielkim Piątku, może oznaczać spadek prognozowanej wielkości PKB. Należy założyć, że ewentualny spadek PKB przełoży się na proporcjonalny ubytek w dochodach budżetu z tytułu wpływów z VAT oraz CIT , a także podatków od wydobycia niektórych kopalin

- czytamy w odpowiedzi Stanisława Szweda. W podsumowaniu podkreśla on, że propozycja wymagałaby szerokich konsultacji społecznych, nie tylko z udziałem partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, ale również środowisk kościelnych, także niekatolickich. 

Dziś dzień wolny – choć bez prawa do wynagrodzenia lub za odpracowaniem w inny dzień wolny od pracy - przysługuje wyznawcom Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, zielonoświątkowcom oraz baptystom. 

Dniami wolnymi od pracy w Polsce są: niedziele, a także 13 innych dni, tj.: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia i 25 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%