› bieżące
11:45 / 28.11.2014

Czy zima zaskoczy drogowców? Plan działań tego nie przewiduje

Czy zima zaskoczy drogowców? Plan działań tego nie przewiduje

fot. Konrad Kosacz

Synoptycy nie mogą zdecydować się, czy tegoroczna zima będzie rekordowo ostra, czy łagodna i deszczowa, jednak bez względu na prognozy, Miasto poczyniło już przygotowania do zabezpieczenia elbląskich ulic i chodników przed skutkami opadów śniegu i niskich temperatur. „Akcja Zima” prowadzona przez Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego przewiduje m.in. zwalczanie ślizgawicy, zgarnianie śniegu, posypywanie nawierzchni środkami antypoślizgowymi oraz pozimowe czyszczenie ulic.

Za oknem coraz chłodniej, pierwsze opady śniegu z deszczem i lekkie przymrozki już za nami, ufamy więc, że planowane działania powiodą się, a zima nie zaskoczy drogowców.

O utrzymanie dróg w należytym stanie w sezonie zimowym 2014/2015 zadba Konsorcjum trzech firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. we współpracy z Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów w Elblągu i gdańską spółką Sita Północ. Do zadań wykonawcy należą przede wszystkim: utrzymanie całodobowego dyżuru zimowego, zapobieganie i zwalczanie ślizgawicy i gołoledzi, zgarnianie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie piaskiem i środkami uszorstniającymi nawierzchnię jezdni i chodników, wywóz nadmiernej ilości śniegu oraz pozimowe podczyszczanie jezdni i chodników planowane na marzec i kwiecień 2015 r.

Zgodnie z regulaminem jezdnie zaliczane do I kategorii muszą być odśnieżone w ciągu 3 godzin od ustąpienia opadów i 2 godzin od pojawienia się zjawisk powodujących ślizgawicę i gołoledź. W przypadku jezdni II kategorii czas ten wydłużony jest do 6 godzin, natomiast jezdnie kategorii III odśnieżane będą interwencyjnie, w razie zaistnienia potrzeby. Usunięcie śniegu i likwidacja śliskości chodników I i II kategorii powinno nastąpić kolejno w ciągu 3 i 6 godzin od chwili ustania opadów lub pojawienia się zjawisk atmosferycznych takich jak: gołoledź, ślizgawicy czy lodowica. Zimowymi działaniami objęte zostały również przystanki komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Elbląg.


Dyżurni czekają na zgłoszenia

Całodobowy dyżur i punkt informacyjno-dyspozycyjny został uruchomiony już 15 listopada br. Jest on zlokalizowany w Elblągu, przy ul. Orlej 2 i dostępny pod numerami telefonów: 882 128 656 oraz 55 232 42 57 (wewn. 47 lub 39).

Wykaz ulic i chodników objętych działaniami Miasta możemy znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Za odśnieżanie, usuwanie ślizgawicy, uprzątniecie piachu i błota położonych wzdłuż nieruchomości odpowiadają również właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści i zarządcy, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji obowiązków ww. jednostek w zakresie „Akcji Zima” należy kierować do Straży Miejskiej pod numerem telefonu: 55 239 30 34.

Do dyspozycji mieszkańców jest również osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem akcji z ramienia UM, dostępna pod numerem: 55 239 32 95.


"My się zimy nie boimy"

Skontaktowaliśmy się Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Elblągu, by zapytać o stan przygotowań do zimy. Jak się dowiedzieliśmy, idą one pełną parą. Wprowadzony został całodobowy dyżur zimowy dyspozytorów, mechaników i kierowców. Zabezpieczono zapasy soli, piasku i solanki, a do działań gotowe są: pługopiaskarki, mikrociągniki z pługmi do odśnieżania chodników oraz ciągniki z pługami i przyczepami do wywozu śniegu. -Jesteśmy gotowi do podjęcia akcji zimowej w każdej chwili - mówi Agnieszka Traks z elbląskiego MPO. Tymczasem szczególna uwaga kierowana jest na sytuację na drogach wylotowych z miasta. Na bieżąco pracują również ekipy usuwające z ulic pozostałości mokrych liści - dodaje. 

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w naszym mieście być może nie usłyszymy tej zimy słynnego hasła o nieprzygotowaniu służb porządkowych. Co więcej, może tym razem to drogowcy zaskoczą zimę?

10
1
oceń tekst 11 głosów 91%