› daj znać
04:47 / 26.05.2018

Czytelnik: "Dlaczego firma z Gdyni, pozwany z Warszawy, a nakaz zapłaty z elbląskiego sądu?"

  Czytelnik:

fot. archiwum elblag.net / Marcin Mogiałło

Zadzwonił do redakcji nasz Czytelnik: "Mój znajomy mieszka w Warszawie, a dostał nakaz zapłaty z elbląskiego sądu. Pozwała go firma windykacyjna z Gdyni. To dziwne, ale słyszałem, że tego typu sprawy zdarzają się często”. Dowiedzieliśmy się, że nawet do kilku tysięcy miesięcznie. 

Nasz Czytelnik prosi o wyjaśnienie w nurtującej go sprawie. Nie rozumie on dlaczego firma windykacyjna jest z Gdyni, pozwany z Warszawy, a nakaz wydaje sąd w Elblągu. 

Wydaje mi się to bardzo dziwne

 - komentuje.  

Wyczytaliśmy na jednym z portali, że sytuacja znajomego naszego Czytelnika nie jest wyjątkiem, a wręcz regułą, bo w Elblągu znajduje się siedziba kancelarii prawnej obsługującej firmę windykacyjną z Gdyni. 

Sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu potwierdza, że opisana sytuacja jest jak najbardziej możliwa.

Do Sądu Rejonowego w Elblągu od wielu lat wpływają pozwy Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych BEST, mających siedzibę w Gdyni, zwykle w liczbie od kilkuset do kilku tysięcy miesięcznie, przy tym prawie wszystkie te sprawy to sprawy przeciwko osobom mieszkającym poza obszarem właściwości tutejszego Sądu Rejonowego. 

Otrzymaliśmy wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje. Sędzia przywołał przepisy kodeksu postępowania cywilnego i podsumował: 

Przywołane przepisy oznaczają, że po pierwsze to powód decyduje, do którego sądu złoży pozew i niekoniecznie musi być to sąd w pobliżu miejsca zamieszkania pozwanego oraz po drugie że nie jest oczywiste, że ewentualny zarzut pozwanego co do braku właściwości sądu okaże się uzasadniony (np. o ile pozew złożono przed sądem siedziby powoda).

Dla ciekawych szczegóły prawne: 

Zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, co wynika z art. 27§1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: kpc). W sprawach o wykonanie umowy (np. spłatę pożyczki, zapłatę należności z umów o usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną) pozew można złożyć również w sądzie miejsca wykonania umowy, tj. w sądzie właściwym dla siedziby wierzyciela. 

Poza tym strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego (art. 46§1 kpc). W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 202 kpc, zgodnie z którym niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Sąd nie bada z urzędu tej niewłaściwości również przed doręczeniem pozwu.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%