› rozwój i edukacja
16:05 / 25.07.2013

Daj znać. Czy finansowanie kursów przez PUP to tylko fikcja?

Daj znać. Czy finansowanie kursów przez PUP to tylko fikcja?

Jedna z naszych czytelniczek przesłała do nas wiadomość, w której skarży się na brak efektywności Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Jak informuje z żalem, mimo wysokiej stopy bezrobocia, elbląski PUP jako jedyny obok pobliskich miast, nie finansuje kursów.

Oto treść wiadomości, którą otrzymaliśmy:

Mam takie pytanie. Dlaczego elbląski PUP nie finansuje kursów w Elblągu, a na przykład wszystkie inne PUPy z okolicznych miast stać na to, by wysyłać ludzi z urzędu do Olsztyna na szkolenia? Pytając się kobiety pracującej w Urzędzie Pracy, otrzymałam uzasadnienie, że odsetek ludzi bezrobotnych po kursach jest zbyt duży i to się nie opłaca. Co ma się opłacać? 

Aby wyjaśnić jak w Elblągu wygląda sytuacja z kształceniem bezrobotnych poprzez finansowanie kursów i szkoleń, wysłaliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy apel o ustosunkowanie się do informacji, którą otrzymaliśmy.

Oto odpowiedź na naszą prośbę:

W 2013 roku prowadzony jest ciągły nabór wniosków na finansowanie szkoleń w trybie INDYWIDUALNYM gdzie wymagane jest od osoby bezrobotnej wykazanie celowości szkolenia np. poprzez uprawdopodobnienie zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej (złożenie oświadczeń bezrobotnego lub przyszłego pracodawcy). Pomimo wykazywania 100% celowości szkolenia w przypadku szkoleń w trybie INDYWIDUALNYM w momencie składania wniosku, ok. 30% zobowiązanych do zatrudnienia po ukończonym szkoleniu nie dotrzymuje zobowiązań wskazywanych w oświadczeniach uzasadniając to np. pogorszeniem sytuacji ekonomicznej lub inne.

W 2013 roku ograniczone środki Funduszu Pracy nie pozwoliły na organizację szkoleń grupowych. Niemniej jednak jeżeli  pracodawcy z terenu miasta Elbląga lub powiatu elbląskiego zgłoszą potrzebę zorganizowania szkoleń zawodowych dla większej grupy bezrobotnych z zapewnieniem zatrudnienia części z nich – podjęte mogą być działanie w zakresie możliwości sfinansowania takiej usługi.

Pojedyncza osoba bezrobotna ma możliwość uzyskania finansowania szkolenia po wykazaniu celowości szkolenia – zgodnie z zasadami finansowania szkoleń w trybie indywidualnym.

EFEKTYWNOŚĆ zatrudnieniowa po finansowanych przez urzędy pracy formach wsparcia dla osób bezrobotnych jest nieodłącznym elementem sprawdzania efektywności wydatkowania środków publicznych, a poczynania poszczególnych urzędów ocenia się poprzez pryzmat efektywności wydatkowania środków Funduszu Pracy.

Każdy urząd pracy przy inicjowaniu działań szkoleniowych dla osób bezrobotnych bierze pod uwagę efektywność zatrudnieniową po szkoleniu i to nie jest kwestia tego czy urząd „stać” na finansowanie takiego szkolenia nawet w Olsztynie czy innym mieście, ale tego czy dane szkolenie ułatwi grupie bezrobotnych znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy lub czy pracodawcy zgłaszają większe potrzeby zatrudnieniowe w konkretnym zawodzie.

​Szczegółowe informacje dotyczące finansowanych przez PUP w Elblągu  szkoleń dla osób bezrobotnych w 2013 roku znajduje się na naszej stronie internetowej www.elblag.up.gov.pl w zakładce „Szkolenia”.

Ewa Micuda, Zastępca Dyrektora PUP w Elblągu


Chcielibyśmy w tej sprawie poznać opinie naszych czytelników. Zapraszamy do dyskusji.

8
3
oceń tekst 11 głosów 73%