› inwestycje miejskie
16:50 / 20.08.2012

Dawny poligon zamieni się w tereny logistyczne

Dawny poligon zamieni się w tereny logistyczne

fot. Rafał Kadłubowski

Ponad 100 ha terenu inwestycyjnego Terkawka w Elblągu przy drodze S-22 będzie przeznaczone pod Centrum Usług Logistycznych. Obecnie trwa opracowywanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu, co pozwoli w niedalekiej przyszłości prowadzić inwestycje w tej części miasta.

Wyłoniony w przetargu zespół projektowy, który opracowuje ogólną koncepcję zagospodarowania 190 ha terenów zlokalizowanych we wschodniej części Elbląga, zaprezentował przedstawicielom Gminy Miasto Elbląg trzy warianty zagospodarowania Terkawki. Do dalszych prac koncepcyjnych zostały przyjęte założenia opierające się na wariancie III układu drogowego, w którym położono nacisk na maksymalne wykorzystanie powierzchni przeznaczonej pod Centrum Usług Logistycznych tj. ok. 100 ha. Następnym etapem prac projektowych jest opracowanie przez projektantów koncepcji szczegółowej zagospodarowania terenu określającej m.in.: układ drogowy wewnątrz obszaru, przebieg sieci infrastruktury technicznej, koncepcję odwodnienia terenu i regulacji stosunków wodnych oraz szacunkową analizę kosztów przygotowania terenu pod przyszłe inwestycje.

Koncepcja szczegółowa została przedłożona władzom Elbląga i jest na etapie uzgadniania. Powołany przez Prezydenta Zespół ds. realizacji Projektu, przesłał do biura projektowego zastrzeżenia oraz wnioski do przekazanych opracowań. Do końca sierpnia br. został wyznaczony termin na uzupełnienie opracowań oraz uwzględnienie uwag i wniosków. Uzgodnienie i zakończenie etapu prac nad koncepcją szczegółową będzie podstawą do prac związanych z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja przygotowywana jest w ramach realizacji projektu "Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu". Jest to pierwszy etap procesu, którego celem jest zagospodarowanie terenu byłego poligonu wojskowego z zyskiem dla miasta i elblążan. Opracowana dokumentacja pozwoli niebawem rozpocząć realizację inwestycji polegających na budowie dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem. Projekt przewiduje: opracowanie badań geotechnicznych, nośności gruntu, poziomu lustra, wód gruntowych, koncepcję zagospodarowania obszaru, dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną uzbrojenia terenu, a także raport oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja ma być gotowa wraz z końcem bieżącego roku.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Powiązane artykuły

Modrzewina stanie się atrakcyjniejsza dla inwestorów

19.07.2012

Miasto przygotuje dokumentację studyjno-koncepcyjną dla 133 ha terenów inwestycyjnych położonych na Modrzewinie Południe. Gotowe dokumenty ułatwią...

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Elbląg bierze najwięcej

02.11.2012

Elbląg jest liderem w pozyskiwaniu dotacji z unijnego programu „Innowacyjna gospodarka” na przygotowanie dokumentacji dla terenów przeznaczonych...

Zdjęcia ilość zdjęć 4