› poradnik
10:27 / 25.01.2013

Dlaczego warto wykupić mieszkanie? Jak zmniejszyć zadłużenie? Poznaj odpowiedzi

Dlaczego warto wykupić mieszkanie? Jak zmniejszyć zadłużenie? Poznaj odpowiedzi

Dlaczego warto wykupić mieszkanie? Jak zmniejszyć zadłużenie? Co zrobić jeżeli nie stać na utrzymanie mieszkania? Jak odpracować swój dług? To druga część artykułu dotyczącego Nowego Programu Mieszkaniowego Elbląga, w którym prezentujemy istotne informacje przydatne dla lokatorów ZBK.


Dlaczego warto wykupić mieszkanie?
- bonifikata do 95%
- korzyści z własnego „m”.

Przede wszystkim dlatego, że Miasto udziela bonifikat do 95% wartości rynkowej lokalu, a w przypadku gdy wykupywany jest ostatni lokal w budynku, nawet do 99%. Dla przykładu: pan Jan Kowalski mieszka w mieszkaniu o powierzchni 45 m². Na wolnym rynku jest ono warte 200.000 zł. Pan Jan jednak, korzystając z obniżek, zapłaci za nie tylko 10.000 zł. Jako właściciel będzie współdecydował o realizowanych remontach budynku (np. dachu, klatek schodowych, dociepleniu budynku czy zagospodarowaniu jego otoczenia). Będzie mógł również dysponować swym mieszkaniem, podejmując decyzje o ewentualnej sprzedaży, dziedziczeniu czy zabezpieczeniu hipotecznemu.

Mam duży dług w ZBK. Co zrobić, żeby go zmniejszyć?
- ugoda na spłatę długu
- złożenie wniosku.

Gdy lokator nie jest w stanie systematycznie opłacać należności, ulgą w spłacie długu może być zawarta ugoda na jego spłatę w dogodnych ratach.

Zasady rozkładania zadłużenia na raty reguluje uchwała Nr XII/309/2012 z dnia 14.02.2012 r.  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Aby skorzystać z tych możliwości należy wypełnić wniosek dostępny w Dziale Windykacyjno-Czynszowym ZBK, bądź na stronie internetowej www.zbk.elblag.pl (Menu: Windykacja/Rozkładanie na raty) i uzupełnić go o dokumenty poświadczające dochód z trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (uzyskiwany przez wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu), takie jak np.:

•    zaświadczenia o dochodach brutto/netto wystawione przez pracodawcę,
•    aktualne decyzje o przyznaniu/waloryzacji renty lub emerytury,
•    decyzje o wysokości świadczeń uzyskiwanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
•    decyzje o wysokości świadczeń wypłacanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu,
•    inne dokumenty potwierdzające otrzymywanie alimentów, zasiłków, stypendiów, dodatków (z wyłączeniem mieszkaniowego), zapomóg, itp.,

W przypadku osób bezrobotnych wymagane jest zaświadczenia o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacją o przyznanym prawie do zasiłku oraz informacji o propozycjach otrzymania pracy bądź stosownego zaświadczenia o nie zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy.

Uzupełniony wniosek, wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Dziale Windykacyjno-Czynszowym ZBK przy ul. Hetmańskiej 31.

Czy mogę odpracować swój dług?
Oczywiście. Pozwala na to Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych.  Mogą skorzystać z niego osoby, które mają trudności finansowe. Są to zarówno proste prace, np. grabienie liści, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, roznoszenie zakopertowanej korespondencji za pokwitowaniem, zadania dozorcy, jak też prace konserwatorskie, które oferowane są w zależności od potrzeb ZBK oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych i kwalifikacji osób świadczących usługi. W zależności od rodzaju pracy, wyceniona jest ona od 6 do 13 zł za godzinę.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych można uzyskać w Punktach Obsługi Najemców:
PON nr I     ul. Jaśminowa 3-5-7       tel. 55 221 20 10
PON nr II    ul. Malborska 32              tel. 55 239 84 72
PON nr III   ul. Kościuszki 48              tel. 55 239 84 12

Źródło: Urząd Miejski

1
1
oceń tekst 2 głosów 50%