› zdrowie i uroda
17:37 / 13.08.2019

Dodatkowe wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych już dostępne

Dodatkowe wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych już dostępne

fot. Marcin Mongiałło

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi (osobami) niepełnosprawnymi w naszym mieście i okolicy otrzymają dodatkowe wsparcie. Gmina Miasto Elbląg przystąpiła właśnie do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” jako jedna z 12 gmin (powiatów) województwa warmińsko-mazurskiego, a w zakresie wszystkich modułów - jako jedyna w województwie, otrzymując w tym zakresie duże dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Dzięki temu opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli korzystać z różnych form wsparcia, m.in. z odciążenia w postaci otrzymania możliwości pozostawienia osoby niepełnosprawnej pod specjalistyczną opieką w ramach pobytu dziennego, jak i całodobowego. 

O możliwościach związanych z realizacją programu mówiła dziś, 13 sierpnia, na konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Elblągu Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.

Elbląski samorząd przeznaczy na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów blisko 101 tys. zł, z czego difinansowanie z MRPiPS wynosi 77, 3 tys. zł, a wkład własny Gminy Miasta Elbląg - 23,4 tys. zł.

Program będzie realizowany w trzech modułach. W ramach pierwszego z nich opieka wytchnieniowa będzie świadczona w ramach pobytu dziennego bądź w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (wówczas usługa będzie świadczona przez elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza "Lazarus", bądź tez w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Józefa Bema 8 w Elblągu. 

W ramach drugiego modułu opieka wytchnieniowa będzie świadczona w ramach pobytu całodobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Skrzydlatej 15a w Elblągu (prowadzonym przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitanrej im. św. Łazarza "Lazarus" lub w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Podgórnej 1 w Elblągu.

Trzeci moduł będzie obejmować specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, terapeutyczne) oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opeikę nad osobą niepełnosprawną. W ramach tego modułu usługa będzie świadczona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Sprawniejs" w Elblągu, ul. Stawidłowa 12.

To, co jest bardzo istotne - podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów. Obowiązują jednak limity. W ramach pobytu całodobobowego usługa może być świadczona maksymalnie 14 dni w 2019 r., natomiast w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo limit wynosi 240 godzin w 2019 r. Innym limitem, który obowiązuje dla opieki wytchnieniowej, jest 1 tydzień w miesiącu.  

Aby skorzystać z Programu „Opieka wytchnieniowa” należy złożyć wniosek. Wszyscy zainteresowani tę formą wsparcia powinni sie udać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Winnej 9 w Elblągu (tel.: 55 625 61 00). Tam też zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, a po spełnieniu wszystkich formalności urząd wyda decyzję administracyjną lub stosowne skierowanie.  

---

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”  (poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku w Polsce było 819 tys. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Natomiast według danych z systemu SI EKSMOON ponad 1 mln osób posiada prawomocne orzeczenie lub wyrok sądu o znacznym stopniu niepełnosprawności. W systemie figuruje też ponad 220,8 tys. dzieci niepełnosprawnych (do 16 lat). Ich rodzice i opiekunowie to potencjalni beneficjenci programu.

„Opieka wytchnieniowa” może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie” – czytamy w opisie programu.

Źródło / więcej informacji na temat Programu „Opieka wytchnieniowa”:

www.gov.pl/web/rodzina/wytchnienie-dla-opiekunow-nowy-program-z-podpisem-minister-rodziny

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%