› bieżące
10:44 / 12.10.2012

Dom dla bezdomnych do likwidacji. Placówkę poprowadzą jej pracownicy

Dom dla bezdomnych do likwidacji. Placówkę poprowadzą jej pracownicy

fot. Konrad Kosacz

Na najbliższej sesji radni zdecydują o likwidacji Domu dla Bezdomnych i jednocześnie powierzeniu jego prowadzenia stowarzyszeniu, które wygrało konkurs. - Dom dla bezdomnych w Elblągu będzie nadal istniał. Zmieniamy tylko formułę jego funkcjonowania. Jeżeli radni przegłosują uchwałę, to przez dwa lata, do 2015 roku Dom prowadzony będzie przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”. Utworzyli je dotychczasowi pracownicy Domu. Ich doświadczenie pozwoli na jego sprawne prowadzenie – mówi Wiceprezydent Elbląga Grażyna Kluge.

Stowarzyszenie każdego roku będzie otrzymywać od miasta dofinansowanie na prowadzenie Domu w kwocie 650.000 zł.

W swojej codziennej pracy, Stowarzyszenie zapewniać będzie tymczasowe miejsca noclegowe dla 50 mężczyzn, w tym skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. Do jego obowiązków należeć będzie: dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiedniego do indywidualnych potrzeb i pory roku, zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej MOPS, a także udzielanie pomocy i podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Dom przy ul. Nowodworskiej 49, interwencyjnie, od 1 listopada do 31 marca każdego roku będzie również miejscem schronienia oraz możliwości posiłku i niezbędnego ubrania dodatkowo  dla 40 bezdomnych mężczyzn.

- Prowadzenie Domu dla bezdomnych przez Stowarzyszenie powinno dać dobre efekty, przede wszystkim w pozyskiwaniu dodatkowych środków. To właśnie do organizacji pozarządowych kierowane są dziś różnorodne programy, z których pieniądze przeznaczane są na pomoc społeczną. Mam jednocześnie nadzieję, że Dom dla bezdomnych będzie miejscem, w którym uda się wyrwać z bezdomności osoby do tego chętne – mówi Grażyna Kluge, Wiceprezydent Elbląga.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%