› bieżące
18:10 / 29.03.2013

Dotknij Teatru w szkole w Gronowie Górnym

Dotknij Teatru w szkole w Gronowie Górnym

Dotknij teatru to ogólnopolski projekt przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, którego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. Przyłączył się do tego projektu również Zespół Szkół w Gronowie Górnym, w którym odbył się I Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych.

Celem konkursu było: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów teatrem, prezentacje artystyczne dzieci, aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych, rozwijanie twórczej wyobraźni i kreatywności, promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych teatrem, inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.

Organizatorem imprezy był Zespół Szkół w Gronowie Górnym a koordynowały ją panie Joanna Kurowska i Edyta Sarnowska. Przegląd oficjalnie otworzył dyrektor Zespołu Szkół pan Zenon Chmiel, który powitał wszystkich przybyłych gości. W tegorocznej edycji przeglądu brały udział: Szkoła Podstawowa z Pilony, Szkoła Podstawowa z Węziny, Zespół Szkół w Nowakowie i Zespół Szkół w Gronowie Górnym. Każdy z zespołów zaprezentował 15 minutowe przedstawienie.

Komisja Konkursowa za najlepsze uznała następujące zespoły teatralne: I miejsce – Szkoła Podstawowa z Pilony. II miejsce – Zespół Szkół w Gronowie Górnym. Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa z Węziny, Zespół Szkół z Nowakowa. Wszyscy uczestnicy zabrali ze sobą nie tylko nagrody i dyplomy, ale też wspaniałe wrażenia i wspomnienia. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem nauczycieli, opiekunów zespołów, pod których okiem uczniowie przygotowywali prezentacje, a także członków Komisji Konkursowej. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w I Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych było dla młodzieży okazją do skonfrontowania swoich dokonań z osiągnięciami kolegów z innych szkół, zainspirowało do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań teatrem i sztuką aktorską a także dostarczyło wielu miłych wrażeń.

Joanna Kurowska
Edyta Sarnowska
Nauczycielki z ZS Gronowo Górne

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 3