› polityka
09:49 / 15.09.2015

Duże rodziny nie zapłacą za wywóz śmieci

Duże rodziny nie zapłacą za wywóz śmieci

Duże rodziny od początku przyszłego roku zyskają nowy przywilej, dzięki któremu będą mogły zaoszczędzić pieniądze na wywozie śmieci. To, czy elbląskie rodziny będą odciążane tymi kosztami zależeć będzie od decyzji Rady Miasta.

Zmiana wejdzie w życie od 2016 roku. Dzięki niej gminy – jeżeli będą przychylne mieszkańcom – będą mogły w drodze uchwały rady gminy, zwolnić z opłat za nieczystości nie tylko rodziny ubogie, ale i wielodzietne, o wyższych dochodach. Zwolnienia z opłat będą mogły być częściowe lub całościowe.

Dotychczas gminy mogły zwolnić z opłat tylko osoby o niskich dochodach – nie więcej niż 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł, jeżeli w rodzinie było dziecko z niepełnosprawnością.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, duża rodzina to taka, gdzie jest przynajmniej trójka dzieci. Jak pokazują statystyki, jedna czwarta rodzin z czwórką dzieci lub więcej jest zagrożona skrajnym ubóstwem. Dlatego ulga w comiesięcznych opłatach jest dla nich bardzo ważna.

Na najbliższej sesji Rady Miasta zaplanowanej na 24 września nie jest przewidziane głosowanie nad zmianą wspomnianej uchwały. Mimo to, zapytamy radnych, czy planują zmiany w opłatach za wywóz śmieci dla dużych rodzin.

 

1
1
oceń tekst 2 głosów 50%