› bieżące
09:45 / 21.09.2013

Duży parking na Zatorzu? Niskie zainteresowanie mieszkańców

Duży parking na Zatorzu? Niskie zainteresowanie mieszkańców

fot. Konrad Kosacz

5 i 6 listopada 2012 roku Miasto wraz z Zarządem Budynków Komunalnych zorganizowało spotkanie z mieszkańcami Zatorza przy Malborskiej 80-90. Tematem była koncepcja zagospodarowania terenu przy wieżowcach oraz wypracowanie zasad i współfinansowania przez wspólnoty mieszkaniowe tego zadania. Pojawił się pomysł powstania ponad 400 miejsc parkingowych. Czy jest szansa na jego powstanie?

Pomysł, który przedstawił ZBK odnośnie urządzenia terenu wokół tych budynków był jednym z kilku przedstawionych na zebraniu z Zatorzanami. Mieszkańcy mogli się z nim zapoznać 16 października 2012 roku podczas spotkania ze Stowarzyszeniem Zatorze i władzami miasta. Zakładał on powstanie 457 miejsc parkingowych, w tym 10 dla niepełnosprawnych, utworzenia miejsca na składowanie odpadów, polepszenie bezpieczeństwa na Zatorzu oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Propozycja została udostępniona mieszkańcom w formie ulotki. - Na spotkaniach 5 i 6 listopada ubiegłego roku, po zaprezentowaniu jej mieszkańcom, złożona została po raz kolejny propozycja wydzierżawienia od Gminy Miasto Elbląg terenów przyległych do poszczególnych wspólnot – do czasu ich nabycia, co winno umożliwić wspólnotom realizację koncepcji i uregulować prawnie sprawę przyległych gruntów – mówi zastępca dyrektora ZBK Artur Adamczuk.

Zatorzanie zostali również poinformowani, że propozycję utworzenia dodatkowego parkingu przy blokowiskach mogą składać w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego, w którym może każdy mieszkaniec zgłosić swoją propozycję, która może wpłynąć na poprawienie warunków bytowych w Elblągu.

Sprawdziliśmy, w drugiej edycji Budżetu pojawił się pomysł, który dotyczy ul. Malborskiej. Jednak nie ma w nim nic odnośnie parkingu lecz jest to propozycja naprawy dziurawych alejek wokół wieżowców, poprawienie wyglądu placu zabaw poprzez wyłożenie podłoża z tartanu i postawienie licznych ławek i koszy na śmieci. - Ten wniosek wpłynął od jednego z mieszkańców Malborskiej 84. Został przez Miasto rozpatrzony pozytywnie. To czy znajdzie swoją realizację w przyszłym roku zdecydują mieszkańcy podczas głosowania nad Budżetem Obywatelskim – podkreśla Adamczuk.

Jak informuje ZBK w spotkaniach z mieszkańcami brali udział również zarządcy wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących na tym osiedlu. - Właściciele nie wyrażali zgody na dzierżawę terenów i ponoszenie kosztów ich zagospodarowania. Priorytetem jest wykonywanie robót remontowych i termomodernizacyjnych w obrębie budynków, na które zaciągnęli kredyty. Uznali, że zagospodarowanie terenów na osiedlu jest zadaniem Miasta, a nie mieszkańców osiedla – dodaje. Próbę realizacji kilku nowych miejsc parkingowych podjęli członkowie wspólnoty przy Malborskiej 80. Prace miały polegać także na usunięciu kolizji z z siecią gazową i elektryczną, ale do dziś zadanie nie zostało zrealizowane.

Mieszkańcy Malborskiej niezainteresowani wybudowaniem dużego parkingu?

W listopadowych spotkaniach mogli wziąć udział mieszkańcy 313 lokali. Niestety, temat najwidoczniej nie okazał się dla nich interesujący, ponieważ przyszło tylko 37 mieszkańców tych wieżowców, którzy nie wyrazili pozytywnych opinii w tej sprawie. - ZBK miało zatem przygotować ankietę z pytaniem kto jest za, a kto przeciw rozbudowie parkingów. Celem było także określenie ilości zainteresowanych właścicieli w budowie miejsc postojowych na ich koszt i na ich wyłączność – mówi zastępca.

Wyniki ankiet miały został zebrane przez ZBK i na tej podstawie miały nastąpić dalsze czynności w zakresie urządzenia terenu przy wieżowcach. Miasto zaoferowało pomoc. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji miał przygotować propozycję podziału terenu do funkcjonowania poszczególnych wspólnot. Ich zarządcy mieli wówczas sporządzić uchwały o nabyciu lub wydzierżawieniu terenów od gminy i dać pod głosowanie wspólnot. Gdyby wnioski zostały przez mieszkańców zaakceptowane, wówczas ZBK miało częściowo pokryć koszty projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Propozycję podziału terenu ZBK przekazało zarządcom wspólnot na podstawie pisma z dnia 20 listopada. Pod koniec roku mieszkańcy otrzymali ankiety do wypełnienia, które do końca stycznia br. mieli zwrócić zarządcom. 26 lutego 2013 roku ZBK na spotkaniu z Urzędem Miasta przedstawiły wyniki, które trzeba przyznać jasno nie były rewelacyjne:

- z 313 ankiet do ZBK wróciły jedynie 44 odpowiedzi (14,06%) 
- największą efektywnością wykazali się mieszkańcy Malborskiej 80 i 88 (po 11 ankiet) 
- z Malborskiej 82 nie było żadnej odpowiedzi
- mieszkańcy uznali, że najbardziej potrzebne są miejsca do odpoczynku (56,82%), miejsca postojowe i tereny zielone 
- elblążanie wnioskują też o rozbudowę placu zabaw i miejsca dla osób starszych 
- z 44 odpowiedzi ponad ¾ odpowiedzi (34 osoby, 77.27%) jest za rozbudową parkingów 
- to czy parkingi mają być bezpośrednio przy budynkach (38,64% za) czy też w części centralnej osiedla (34,09% za) opowiedziała się mniejszość mieszkańców 
- za budową parkingów w obszarze centralnym i przy budynkach było 18 respondentów (40,91%), pozostała część nie jest w ogóle za rozbudową parkingów (50%)

Nie zmienia to faktu, że ilość osób biorących udział w głosowaniu była bardzo mała. Gdyby ankiety wypełniło znacznie więcej mieszkańców, to wyniki mogłyby być zgoła odmienne. Dlatego otrzymane wyniki mają być omawiane na kolejnych spotkaniach wspólnot mieszkaniowych. - Zwróciliśmy się do zarządców wspólnot o skorzystanie z przyjętego przez Miasto programu Przyjazne Środowisko – Moje Podwórko. Jego celem jest wsparcie finansowe od Miasta dla wspólnot na zagospodarowanie terenów przyległych – zaznacza Artur Adamczuk.

Wygląda więc na to, że Zarząd Budynków Komunalnych przedstawił mieszkańców wspólnot mieszkaniowych na Malborskiej, przy udziale z Miastem, pomysły na zagospodarowanie przyległych terenów. Zaproponował sposoby finansowania tych inwestycji, w postaci kredytów zaciągniętych przez wspólnoty, z udziałem Miasta, które uczestniczy w przypadającym na nie udziale, z dotacji Miasta oraz środków własnych wspólnot w ramach programu “Przyjazne Przestrzenie – Moje Podwórko” oraz pomysł, by tą inwestycję zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jednak zdanie na temat wprowadzenia nowych inwestycji na danym osiedlu, mają zarządcy poszczególnych wspólnot oraz sami mieszkańcy. W tym jednak przypadku, Zatorzanie nie wykazują się dużą inicjatywą, co powoduje, że w najbliższym czasie nie zanosi się na powstanie na tym osiedlu nowych miejsc parkingowych.

4
0
oceń tekst 4 głosów 100%

Powiązane artykuły

Zapomniane dzielnice Elbląga. Czy miasto się wreszcie tym zainteresuje?

05.09.2013 komentarzy 8

Nazywany jest różnie. „Meksyk”, „Hotelowiec”, „Śmietnisko” – mowa o pojedynczym bloku przy ul. Łęczyckiej....

Edward Pukin: Czy radni zdecydują o budowie wiaduktu na Zatorze?

26.08.2013 komentarzy 4

Jak ten czas szybko leci? Od czerwcowych wyborów przedterminowych do Rady Miasta, mijają już kolejne następne dwa miesiące wakacyjne. I pomimo tego, że letni...

Mieszkańcy do prezydenta: Jesteśmy nękani przez złomowiec

30.10.2013 komentarzy 4

Nie da się zbierać złomu po cichu. Jeśli komuś się wydaje, że można tak robić, to nigdy nie był w pobliżu takiego miejsca - twierdził przedstawiciel...

Jest rozwiązanie dla Zatorza. Musi być jednak inwestor

08.11.2013 komentarzy 4

Praktycznie nie ma szans, aby w najbliższym czasie rozpoczęła się budowa wiaduktu na Zatorze, tak potrzebnego mieszkańcom tej dzielnicy. Jednak dla zatorzan jest...

Jak połączyć Zatorze z miastem? Są nowe, nietypowe pomysły

04.12.2013 komentarzy 6

Miał być wiadukt naziemny, który połączy Zatorze z resztą miasta. Radny SLD Sławomir Kula proponuje wiadukt pod torami. Miasto natomiast myśli o przebiciu...