› bieżące
06:30 / 27.05.2013

Dwa lata pod znakiem grafiki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dwa lata pod znakiem grafiki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

W ramach działania POKL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Liceum Plastycznemu w Elblągu udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu „Umiem – Projektuję – Pracuję”. Głównym założeniem jest wyposażenie dwóch nowych pracowni – grafiki i animacji 3D oraz serigrafii. Zajęcia dodatkowe prowadzone w tych dziedzinach, wizyty studyjne oraz wakacyjne staże to główne elementy dwuletniego projektu.

Każda szkoła poszukuje ciekawych pomysłów na absolwenta, który bez problemu znajdzie się na rynku pracy, który będzie potrafił zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać w aspekcie praktycznym. Nie jest tajemnicą, że do Liceum Plastycznego przychodzi młodzież ze zdolnościami manualnymi, pasją artystyczną i bardzo często pomysłem na siebie. Nasi absolwenci nie zawsze wybierają studia na ASP, ale korzystają ze zdobytych umiejętności w pracy zawodowej i w trakcie dalszej nauki. Idąc tym tropem myślenia postanowiliśmy rozbudować ofertę szkoły o zajęcia atrakcyjne, ale także i takie, które pozwolą młodzieży się rozwijać. Celem zajęć z animacji 3D jest zapoznanie się z tematem interaktywnych mediów i ich wykorzystaniem w sztuce nowoczesnej oraz nabycie umiejętności podstawowego posługiwania się aplikacjami komputerowymi.

Uczniowie będą wykonywać: plakaty, kalendarze, fotomontaże, animacje 3D, motion graphics, banery internetowe, stworzą trójwymiarowe modele, poznają zagadnienia dotyczące produkcji filmowej – powstaną filmy animowane w technice 3D. Technologia ta jest powszechnie wykorzystywana przez agencje reklamowe i studia filmowe na całym świecie. Zajęcia animacji i filmu zostały wybrane przez uczniów chcących rozwijać się w przyszłości w kierunku nowoczesnych technologii komputerowych. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów rośnie w bardzo dużym tempie tak samo jak postęp technologiczny wykorzystywanego sprzętu. Uczniowie Liceum Plastycznego to osoby łączące w sobie zarówno pasje artystyczne, jak i szeroko rozumiane zdolności warsztatowe. Taki właśnie model absolwenta – plastyka staramy się wytworzyć.

Uczniowie dwa razy w semestrze wezmą udział w wizytach studyjnych w firmach projektowych, agencjach reklamowych, poligraficznych, studiach designu. W tym czasie zapoznają się ze specyfiką przedsiębiorstw oraz zobaczą, jak proces twórczy przekłada się na faktyczny produkt. Na specjalnych warsztatach zrealizują projekty. W tych firmach w lipcu i sierpniu zostały zaplanowane miesięczne staże. Uczniowie będą obserwować i brać czynny udział w procesie technologicznym oraz poszukiwać niestandardowych rozwiązań. Projekt pokaże rolę projektowania, designu w kształtowaniu nowych produktów, umożliwi sprawdzenie wiedzy i umiejętności młodych ludzi w wymiarze praktycznym.

Dominika Lewicka

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%