› bieżące
11:13 / 19.06.2017

Dyplom dla każdego. Świadectwa szkolne wydawane są przez szkoły nieodpłatnie

Dyplom dla każdego. Świadectwa szkolne wydawane są przez szkoły nieodpłatnie

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak podkreśla resort edukacji, praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem.

Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu nauki w danej klasie otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, a po ukończeniu danej szkoły – świadectwo ukończenia szkoły.

MEN zaznacza, że świadectwa szkolne wydawane są przez szkoły nieodpłatnie. Dlatego placówka nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty.

Kwestie dotyczące wydawania świadectw reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%