› inwestycje komercyjne
17:09 / 11.09.2012

Działka, na której miał stanąć hotel Ibis wróci do miasta?

Działka, na której miał stanąć hotel Ibis wróci do miasta?

fot. Rafał Kadłubowski

Warszawska spółka Hekon Hotele Ekonomiczne, która odstąpiła od budowy w Elblągu hotelu Grupy Orbis, zamierza pozbyć się zakupionej przed laty działki przy ul. Tysiąclecia. Inwestor, obarczany przez miasto karami pieniężnymi za niedotrzymanie umowy, zaproponował elbląskiemu magistratowi zamianę nieruchomości. W zamian za oddanie feralnej działki, Hekon miałby otrzymać od ratusza teren na osiedlu Zatorze.

W lutym tego roku minęło 5 lat od momentu sprzedaży przez miasto działki przy Alei Tysiąclecia. Znajdującą się w sąsiedztwie stacji benzynowej i skrzyżowania z ulicą Hetmańską nieruchomość o powierzchni 0,22 ha, w 2007 roku zakupiła spółka córka Grupy „Orbis” - Hekon Hotele Ekonomiczne w Warszawie. Na działce miał stanąć hotel typu Ibis – w zamierzeniach inwestora o standardzie dwu lub trzy gwiazdkowym. Inwestor deklarował wybudowanie obiektu pięciokondygnacyjnego ze 110 pokojami hotelowymi. Miał również powstać parking podziemny i naziemny oraz restauracja. Miasto sprzedało atrakcyjną działkę w centrum Elbląga za kwotę ponad 817 tys. zł.

Zgodnie z umową inwestor miał zakończyć budowę obiektu w grudniu 2009 r. Terminu nie dotrzymał. Tłumaczył się kryzysem ekonomicznym i nierentownością przedsięwzięcia w tym okresie. Miastu, które nie mogło odzyskać działki, pozostało jedynie nakładanie wysokich kar za niedotrzymanie warunków umowy (100 tys. zł za każdy rok zwłoki).

Warszawska spółka, chcąc pozbyć się działki, poszukiwała inwestorów, którzy byliby zainteresowani odkupieniem atrakcyjnej nieruchomości w Elblągu. Chętnych jednak nie było. Wobec tego Hekon zwrócił się do władz miasta z propozycją wypracowania obopólnie korzystnego rozwiązania. Inwestor zaproponował magistratowi zamianę nieruchomości przy Al. Tysiąclecia, na inną nieruchomość należącą do miasta, przeznaczoną pod inwestycje.

W toku prowadzonych uzgodnień miasto zaoferowało spółce nieruchomość zamienną przy ul. Jana Kilińskiego 50 o pow. 0,37 ha. Działka w pobliżu skrzyżowania ulic Malborskiej i Kilińskiego w dzielnicy Zatorze, położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi jednak na występujące bezpośrednie sąsiedztwo, przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod funkcję mieszkaniową oraz usługową.

Wartości rynkowe obu nieruchomości są różne. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki przy Al. Tysiąclecia na 624 tys. zł, z kolei wartość działki przy ul. Kilińskiego to 680 tys. 150 zł. Hekon pokryje różnicę cen zamienianych nieruchomości w kwocie 56 tys. 150 zł oraz należny podatek VAT w kwocie 12 tys. 914,50 zł. - łącznie 69 tys. 064,50 zł. Jak informuje Urząd Miejski, w wyniku zamiany Spółka Hekon – Hotele Ekonomiczne, nie będzie już obciążana karą pieniężną za niezagospodarowanie nabytego wcześniej gruntu.

Zanim dojdzie do transakcji, zgodę na zamianę nieruchomości wyrazić muszą elbląscy radni. Uchwała w tej sprawie będzie rozpatrywana podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%