› bieżące
08:47 / 24.08.2014

Działki na ul. Lotniczej wystawione będą na sprzedaż we wrześniu?

Działki na ul. Lotniczej wystawione będą na sprzedaż we wrześniu?

fot. elblag.net

W lipcu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której prezydent przekonywał radnych do sprzedaży działek na ul. Lotniczej. Radni wyrazili zgodę na sprzedaż 4 z 10 terenów należących do miasta.

Gmina Miasto Elbląg nabyła w dniu 15 maja 2013 roku od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie, zabudowaną nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obr. 23 jako działka nr 38 o pow. 16,2237 ha oraz działka nr 20/1 o pow. 2,4276 ha. Wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego do ww. umowy sprzedaży wynosiła 11.975.754 zł. Gmina Miasto Elbląg, po zastosowaniu obniżki, nabyła nieruchomość za cenę netto 4.124.075,40 zł.

Z uwagi na planowane połączenie komunikacyjne dzielnicy Zatorze z pozostałą częścią miasta, mające stanowić przedłużenie ul. Lotniczej do ul. Akacjowej, a także z uwagi na duży areał całej nieruchomości, zróżnicowaną funkcjonalność obiektów na niej posadowionych oraz występowanie w jej obszarze gruntów dokonano podziału geodezyjnego ww. działek.

W Zarządzeniu nr 405 Prezydenta Miasta Elbląg przedstawione jest 5 działek na sprzedaż znajdujących się na terenie ulicy Lotniczej. Najtańsza działka wystawiona będzie za 500 tys. zł,

Cztery działki są zabudowane, przeznaczone pod działalność produkcyjno-magazynową i przemysłową. Jedna niezabudowana, ale z takim samym przeznaczeniem.

Działka nr 38/7 o łącznej powierzchni 0,1901 hektara zostanie wystawiona za 500 tys zł. Kolejna działka nr 38/8 o powierzchni 0,4454 ha zaczynać się będzie od ceny miliona 764 tys. zł.

Dwie kolejne działki 38/10 (0,7575 ha) i 38/11 (1,0067 ha) wystawione będą za ponad 800 tysięcy złotych. Natomiast ostatni teren 38/12, który jest niezabudowany, o łącznej powierzchni 3,1872 hektara wystawiony zostanie za 2 mln 113 tys. zł.

Przetargi prawdopodobnie zostaną ogłoszone we wrześniu. Wówczas stopniowo będziemy poznawali nabywców. Wiemy, jednak, że zainteresowanie tymi terenami jest.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%