› bieżące
10:48 / 14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej w Elblągu

Dzień Edukacji Narodowej w Elblągu

fot. UM Elbląg

W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Sewruka odbyła się miejska, uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie już podczas spotkania prezydent Witold Wróblewski wręczył dyrektorom i nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Uroczystość była przede wszystkim okazją do podziękowania wszystkim pracownikom elbląskiej oświaty – dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za codzienną pracę.

- Mamy zwycięzców konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych. Mamy mistrzów nauki, ale też mistrzów sportu. Mamy absolwentów - cenionych fachowców oraz studentów renomowanych uczelni. Możemy się poszczycić, że nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko w trakcie edukacji szkolnej, ale także po jej zakończeniu - w swojej pracy zawodowej i w życiu. (…) Elbląskie szkoły podstawowe są w złotej dziesiątce w rankingu laureatów w województwie. Mamy powód do zadowolenia również z wyników egzaminów po klasie ósmej. Średni wynik z matematyki był lepszy od średniego wyniku w kraju i województwie, wysoko plasuje się język angielski i język polski. Na wyróżnienie zasługują tu nie tylko szkoły, które utrzymały wysokie wyniki - np. SP 12, czy 21 ale i te, które wyniki znacznie podniosły - SP 15, SP3, SP 18, czy SP14. Godnym podkreślenia jest to, że w skali kraju i województwa dobrze wypadły zarówno licea, jak i technika. Bardzo cieszą wyniki techników, które w stosunku do poprzednich lat mocno się poprawiły. Szczególnie należy podkreślić sukces Zespołu Szkół Mechanicznych, który w ciągu ostatnich lat odzyskał swoją wysoką pozycję w jakości kształcenia. Wysokie wyniki utrzymuje II LO. Sukcesywnie wyniki poprawia I oraz III LO. Wyniki poprawiają też pozostałe szkoły zawodowe. Ma to ogromne znaczenie, bo dziś 65 % uczniów elbląskich szkół średnich to uczniowie szkół technicznych – w kraju ten wskaźnik wynosi 57%. Widać wyraźnie, że szkolnictwo zawodowe w naszym mieście intensywnie się rozwija, nie tylko pod względem coraz lepszej infrastruktury edukacyjnej, ale również pod względem jakości nauczania. Jestem z tego powodu bardzo dumny. (…) Wraz z podziękowaniami, wszystkim pracownikom oświaty życzę wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji i wytrwałości w codziennej pracy. Niech praca z młodzieżą dostarcza Państwu zawsze powodów do dumy. Życzę Państwu również szczęścia w życiu osobistym - zdrowia, optymizmu i osiągania zamierzonych celów – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Tradycyjnie już podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Łącznie otrzymało je 153 pracowników elbląskich placówek oświatowych, w tym: 70 nagród przyznał Prezydent Witold Wróblewski, 51 osób otrzymało medale za długoletnią służbę, 25 pracowników elbląskich placówek oświatowych zostało wyróżnionych Medalami Komisji Edukacji Narodowej, 6 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, 1 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Galę uświetniły występy uczniów I LO oraz zespołu Diamenty z MDK w Elblągu.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%