› bieżące
09:44 / 17.03.2016

Dzień Otwartych Koszar

Dzień Otwartych Koszar

W dniu 17 marca, w godz. 10. 00 – 13. 00, w 16 batalionie dowodzenia, zorganizujemy – we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – „Dzień Otwartych Koszar” pod hasłem „Promowanie zawodu poprzez miejsce pracy”.


Szczególnie serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów elbląskich gimnazjów, którzy dokonują wyboru kierunku dalszej edukacji a w konsekwencji przyszłego zawodu. Właśnie Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących proponuje zainteresowanym podjęcie nauki w zawodzie technik – logistyk w klasie z rozszerzonym programem – logistyka wojskowa – edukacja dla obronności. W czasie pobytu w jednostce proponujemy zapoznanie się z techniką wojskową, będącą na wyposażeniu batalionu, budową i danymi technicznymi broni strzeleckiej, zapoznanie z wyposażeniem i zasadami działania Patrolu Saperskiego, krótki kurs udzielania pierwszej pomocy, prowadzony przez służby medyczne batalionu.

Zapraszamy grupy zorganizowane i nie dotyczy to tylko absolwentów gimnazjów – zapraszamy wszystkich chętnych – dzieci do lat 10 pod opieką dorosłych. Wejście przez bramę Parku Sprzętu Technicznego – przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki i ul. Królewieckiej – 17 marca 2016 roku, godz. 10.00 – 13.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%