› bieżące
15:12 / 11.04.2013

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Tylko jak z nim walczyć?

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Tylko jak z nim walczyć?

11 kwietnia to ogólnopolski dzień walki z bezrobociem. Ale z czym tu walczyć? To nie jest rak, to nawet nie jest sprzątanie świata. Używając metafory, jest to dzień walki z własnymi rannymi na polu bitwy. Tylko jak im pomóc, skoro państwo nie ma skutecznego lekarstwa?

Jedni pracują w szarej strefie z wrodzonej niechęci do systemu ubezpieczeń publicznych, a inni są do tego zmuszani przez swoich pracodawców. Nie ma rzetelnych badań na ten temat. Mogłyby nam posłużyć dane z PIP, ale przez ostatnich 5 lat dokonano tylko ok. 130 tys. kontroli pod kątem legalności zatrudnienia.

Nierówną walką z bezrobociem zajmują się głównie urzędnicy w urzędach pracy. Do dyspozycji mają niemały "arsenał broni", ale i „ślepaki”. Mogą wysłać bezrobotnego na staż, który dziś psuje wręcz rynek pracy. Obecnie niewiele firm w naszym mieście ma wolne etaty, ale bardzo chętnie przyjmą na staż. Urząd Pracy może też zaproponować bezrobotnemu podniesienie kwalifikacji lub wysłać do prac interwencyjnych, albo zachęcić do otworzenia własnej działalności. I na tym koniec, bo ciągle brakuje sprawnie działającego systemu, który pozwoliłby bezrobotnym znaleźć pracę, a pracodawcom łatwiej i mniejszymi kosztami zatrudniać nowych pracowników.

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczył 16,5 mln złotych. Dzięki aktywnym  programom aktywizacji w ubiegłym roku 63% osób z nich korzystających podjęło pracę. Oznacza to, że na 10 osób bezrobotnych korzystających z pomocy PUP ponad 6 osób znalazło zatrudnienie – przekonuje dyrektor PUP Iwona Radej. - To bardzo dobry wynik, gdyż w poprzednich latach wskaźnik ten wynosił od 40 do 55% - stwierdza.  Najwięcej pójdzie na staże Aż 60% funduszy zostanie przeznaczona na staże dla osób dorosłych i młodych. 365 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy może ubiegać się o skierowanie na staż zawodowy; będą to głównie osoby po 50 roku życia, ponad drugie tyle bo 450 osób bezrobotnych do 25 roku życia będzie mogło odbyć staż u pracodawcy.

Ponadto z innych form aktywizacji skorzysta 1100 osób 125 osób bezrobotnych będzie mogło uzyskać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej (w tym na utworzenie spółdzielni socjalnej), planowane zaangażowanie środków Funduszu Pracy; 195 osób bezrobotnych będzie mogło podjąć zatrudnienie na utworzonych stanowiskach pracy w wyniku refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, 355 osób bezrobotnych będzie mogło skorzystać z pomocy w formie szkoleń indywidualnych, szkoleń w Klubie Pracy, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych. 150 osób bezrobotnych będzie mogło być skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych 283 osoby bezrobotne będą mogły podjąć zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Ciekawe jest to, ile osób z tej dość pokaźnej grupy rzeczywiście będzie czuła się zaktywizowana i w pełni zmotywowana do szukania pracy, o którą w Elblągu nadzwyczaj trudno. Z bezrobociem jest niestety tak jak z leczeniem paskudnej epidemii. Zamiast podać antybiotyk o szerokim spektrum działania to otrzymujemy leki łagodzące objawy, które działają krótko albo wcale.

3
1
oceń tekst 4 głosów 75%