› bieżące
06:00 / 10.09.2013

Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej coraz bardziej widoczne

Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej coraz bardziej widoczne

240 przedsiębiorstw korzystających z oferty 8 parków technologicznych, 470 podmiotów działających w 15 klastrach, ponad 140 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych - to tylko niektóre z dotychczasowych efektów Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013.

Program wspiera przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej na wiele sposobów. Budowa parków naukowo-technologicznych, zapewnia dobre warunki do działania i rozwoju firm, zwłaszcza nowopowstających. Dofinansowanie tworzenia i rozwoju klastrów stwarza im możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, łączenia potencjałów, zwiększania efektywności i innowacyjności. Ponadto mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z tego regionu mają dostęp do pożyczek i poręczeń udzielanych na korzystniejszych warunkach, niż na rynku. Tej formy wsparcia udzielono już 765 przedsiębiorcom. Wśród dofinansowanych przez Program projektów jest wiele przedsięwzięć polegających na przygotowaniu terenów inwestycyjnych. Zaś w rozbudowanych lub nowopowstałych obiektach wystawienniczo-konferencyjnych organizowane są wydarzenia istotne nie tylko dla Polski Wschodniej, jak choćby Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

Wzrost innowacyjności regionu nie byłby możliwy bez współpracy nauki i biznesu. Dlatego dzięki PO RPW prawie 150 laboratoriów badawczych na 10 uczelniach zostało wyposażonych w aparaturę najwyższej światowej klasy zwiększając ofertę dla przedsiębiorstw, a 14 tys. studentów kształci się na unowocześnionych uczelniach. Platformą do współpracy nauki i biznesu są również parki naukowo-technologiczne utworzone dzięki Programowi.

Każdego dnia mieszkańcy oraz turyści odwiedzający Polskę Wschodnią przekonują się, jak dzięki unijnemu wsparciu zmienia się makroregion. Dotychczas zakończono realizację kilku projektów drogowych, usprawniających komunikację w województwach objętych Programem, w tym budowę 7 obwodnic. PO RPW wspiera również rozwój miast, w tym transportu publicznego – na ulice wyjechały już 263 nowe autobusy.

O tym jak skutecznie inwestować w rozwój makroregionu przekonują się również fani profilu I Love Polska Wschodnia na portalu Facebook. Dzięki interaktywnej formie promocji PO RPW 2007-2013, jaką jest gra „Rozwój Polski Wschodniej”, odwiedzający profil mogą poznać projekty realizowane w ramach Programu oraz sprawdzić swoje umiejętności strategiczne. Gracze inwestują wirtualne środki finansowe w przedsięwzięcia w rzeczywistości realizowane w ramach Programu.

Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W ramach programu realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki PO RPW realizowane są inwestycje wspierające przedsiębiorczość, działalność naukową i badawczą, podnoszące jakość transportu miejskiego oraz zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu. Ponadto, Program finansuje budowę dróg oraz stworzenie infrastruktury szerokopasmowego Internetu. Do tej pory podpisano ponad 200 umów o dofinansowanie projektów, których całkowity koszt wynosi 14,3 mld zł, z czego około 10 mld zł to środki pochodzące z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie internetowej: www.polskawschodnia.gov.pl.

 

3
0
oceń tekst 3 głosów 100%