› biznes
01:06 / 14.03.2019

Egzekucja a dobrowolna spłata długu u komornika. Czym się różnią?

Egzekucja a dobrowolna spłata długu u komornika. Czym się różnią?

Masz długi? Jeśli zwlekałeś z ich spłatą przez dłuższy czas, wierzyciel prawdopodobnie zwrócił się do sądu i uzyskał wyrok z tytułem wykonawczym, który uprawnił go do przekazania sprawy do komornika. Rozwiązaniem, które pomoże ci uniknąć przymusowej egzekucji, jest dobrowolna spłata długu u komornika lub u wierzyciela. O co chodzi i dlaczego warto skorzystać z tej opcji?

Komornik, jako urzędnik państwowy, za swoją pracę polegającą na egzekucji długów pobiera opłaty. Koszty te są doliczane do wysokości kwoty zasądzonej na rzecz wierzyciela i ponosi je osoba zadłużona.

Dobrowolna spłata długu u komornika – na czym polega?

O dobrowolnej spłacie długu przy egzekucji komorniczej można mówić w dwóch przypadkach:

  1. gdy osoba zadłużona zdecyduje się wpłacić egzekwowaną kwotę (w całości) bezpośrednio do komornika;
  2. kiedy dłużnik dojdzie do porozumienia z wierzycielem (już po wszczęciu egzekucji) i na mocy ugody zdecyduje się uregulować zasądzoną kwotę bezpośrednio wierzycielowi.

W obu przypadkach wierzyciel może liczyć się ze znaczącymi korzyściami – przede wszystkim unika nieprzyjemności wynikających z egzekucji komorniczej. Urzędnik może w jej ramach np. zająć konto bankowe dłużnika, jego wynagrodzenie, świadczenie emerytalno-rentowe czy też zlicytować należącą do niego nieruchomość. Dobrowolna spłata temu zapobiega.

Druga korzyść pojawia się w momencie, gdy dłużnik zawrze porozumienie z wierzycielem, a podpisana z nim ugoda będzie skutkowała zawieszeniem postępowania komorniczego. Wówczas obniżą się również koszty komornicze. Urzędnik nadal zobowiązany jest do pobrania opłaty – postępowanie już się rozpoczęło, więc ma do tego prawo. Będzie ona jednak niższa.

Dogadaj się z wierzycielem

Aby możliwa była dobrowolna spłata długu u komornika – regulowana bezpośrednio na rzecz wierzyciela – dłużnik musi uzgodnić warunki takiej spłaty właśnie z wierzycielem. To on „zarządza” działaniami komornika i ma prawo do zawnioskowania o zawieszenie lub nawet zakończenie postępowania. Wszystko jest zatem kwestią indywidualnych negocjacji i najczęściej wymaga przedstawienia przez dłużnika dodatkowych gwarancji tego, że zobowiązanie będzie regulowane.

Jak jeszcze uniknąć egzekucji komorniczej?

Nawet dobrowolna spłata długu u komornika wiąże się z dodatkowymi kosztami i niedogodnościami. Chcesz uniknąć postępowania? Zareaguj, zanim sprawa długu trafi do sądu. Dobrowolne warunki spłaty możesz ustalić znacznie łatwiej np. z firmą windykacyjną, której jesteś klientem. Podmioty takie jak m.in. Ultimo umożliwiają szybkie zawarcie ugody nawet on-line, a raty z tytułu zadłużenia mogą wynieść zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Nie czekaj zatem i zacznij regulować zobowiązania na własnych warunkach!

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%