› inwestycje komercyjne
16:27 / 07.11.2012

Ekologiczna inwestycja w powiecie elbląskim. Dzięki solarom zapłacą mniejsze rachunki

Ekologiczna inwestycja w powiecie elbląskim. Dzięki solarom zapłacą mniejsze rachunki

fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Elblągu

Ponad 260 kolektorów słonecznych zainstalowano na dachach sześciu obiektów użyteczności publicznej, podległych samorządowi powiatu elbląskiego. Działające przez cały rok placówki w Tolkmicku, Kamionku Wielkim, Rangórach, Władysławowie i Pasłęku, dzięki instalacjom solarnym o połowę zmniejszą zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Jak zaznaczają władze powiatu elbląskiego, kluczowym argumentem przemawiającym za realizacją tej inwestycji była próba rozwiązania problemów natury finansowej i przede wszystkim ekologicznej. Koszty eksploatacji tj. paliwo do podgrzania c.w.u., bieżące naprawy i remonty były do tej pory bardzo wysokie. W wyniku wielokrotnej analizy zdecydowano, że największe oszczędności przyniesie właśnie instalacja solarna. Dodatkowo okazało się, że tego typu inwestycja jest stosunkowo tania (nie wymagała dodatkowych prac adaptacyjnych w obrębie istniejących obiektów ani istotnych przeróbek funkcjonujących instalacji, za wyjątkiem jednej jednostki). Celem projektu było również ograniczenie o połowę, emisji szkodliwych dla środowiska gazów i pyłów w stosunku do aktualnych wielkości, co miało pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne.
 
Do projektu wytypowano sześć jednostek użyteczności publicznej, charakteryzujących się całorocznym okresem funkcjonowania. Są to: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim, Dom Pomocy w Rangórach, Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Prace instalacyjne trwały 17 miesięcy i zakończyły się we wrześniu 2012 r.

Jako pierwsze prace zostały zakończone w Domu Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie, w którym przebywa obecnie 40 pensjonariuszy. Na specjalnych konstrukcjach wsporczych zamocowanych do dachu budynku, zainstalowano układ 30 kolektorów słonecznych cechujących się wysoką sprawnością i efektywnością. Dodatkowo każde urządzenie zostało wyposażone w nowoczesną estetycznie wyglądającą obudowę.
 
Drugi w kolejności był Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Placówka została wyposażona w 62 kolektory słoneczne usytuowane na dachu budynku internatu. W Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku działa 80 sztuk kolektorów. W razie potrzeby będą wspomagane przez istniejące kotły grzewcze. Z kolei w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim od niedawna pracują 32 kolektory. W przypadku niewystarczającej ilości energii słonecznej użyte zostaną kotły gazowe. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku został wyposażony w 32 kolektory. Wszystkie usytuowane są na stojakach i zlokalizowane na dachu budynku internatu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba c.w.u. będzie dogrzewana przez istniejące kotły olejowe. Ostatnie kolektory w ilości 28 sztuk, zainstalowano w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach.

Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, wyniosła 1,2 mln zł. Starostwo Powiatowe pokryło koszt inwestycji tylko w 20%. Pozostałe środki pochodziły Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Jak podkreśla samorząd powiatu elbląskiego, innowacyjne rozwiązania zrealizowane we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, zapewnią w przyszłości wiele wymiernych korzyści.
- Przede wszystkim zamontowane kolektory pokryją ponad 50% zapotrzebowania obiektów na ciepłą wodę użytkową. W znacznym stopniu ograniczone zostanie zużycie stosowanych dotąd paliw (olej, węgiel, drewno), co przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery o połowę w stosunku do aktualnych wielkości – tłumaczą włodarze powiatu elbląskiego. - Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt ekonomiczny. W zależności od warunków pogodowych szacuje się, że roczne oszczędności na stosowanych dotąd paliwach (olej, węgiel, drewno) wyniosą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

2
0
oceń tekst 2 głosów 100%

Zdjęcia ilość zdjęć 10