› polityka
07:30 / 14.07.2016

Eksperci będą pracowali nad kampanią promocyjną regionu podczas Mistrzostw Świata

Eksperci będą pracowali nad kampanią promocyjną regionu podczas Mistrzostw Świata

Dokładnie tydzień temu informowaliśmy o pomyśle posła Jacka Protasa, aby Mistrzostwa Świata Piłki Nożnej w 2018 wykorzystać do promocji naszego regionu. Dziś już znamy odpowiedź Ministerstwa Sportu i Turystki, które stwierdziło, że stworzenie spójnej kampanii promocyjnej Polski podczas wydarzenia jest bardzo istotnym zadaniem. Czy będą dodatkowe środki?

Wszystko wskazuje na to, że tak, sam poseł Protas pozytywnie odniósł się do odpowiedzi Ministerstwa.

- Do Mistrzostw jeszcze dwa lata, dlatego na tym etapie taka deklaracja Ministerstwa jest ważna – przyznaje Jacek Protas. – Resort chce zaangażować się także w prace specjalnego, regionalnego zespołu. To również pozytywny symptom. W kolejnych miesiącach musimy poznać jednak konkretne koncepcje, w tym plany finansowe. W 2018 roku promocja Polski podczas Mundialu w Kaliningradzie powinna stać się jednym z priorytetowych kierunków,  na który Ministerstwo przeznaczy stosowne do rangi wydarzenia środki. Myślę, że wszyscy parlamentarzyści z województwa warmińsko-mazurskiego powinni o tę kwestię wspólnie zabiegać.

Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa:

Organizacja spotkań Mundialu 2018 przez region sąsiadujący z Polską, a konkretnie z Warmią i Mazurami, otwiera przed tym województwem posiadającym wiele atrakcji turystycznych, dużą szansę na szeroką promocję oraz przyciągnięcie do regionu tysięcy kibiców, którzy będą uczestniczyć w tym wydarzeniu. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że analogiczna sytuacja dotyczyła województw zachodniopomorskiego oraz lubuskiego podczas piłkarskich mistrzostw świata, które były rozgrywane w Niemczech (w tym w Berlinie) w 2006 r.

Zarówno Minister Sportu i Turystyki jak i Polska Organizacja Turystyczna „zadeklarowały gotowść do wydelegowania ekspertów do specjalnego zespołu roboczego”. Jego zadaniem będzie przygotowanie i realizacja działań promocyjnych w związku z Mistrzostwami Świata i promocją regionu. Jak zaznacza Ministerstwo, wspomniani eksperci mają już wiedzę i doświadczenie w tego typu działaniach – pracowali m.in. nad promocją polskich miast gospodarczy turnieju Euro 2012.

Jestem przekonany, że wiedza pracowników Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej oraz pracowników centrali POT w Warszawie, jako ekspertów w zakresie działań promujących Polskę, będzie doskonałym wparciem i zostanie skutecznie wykorzystana przy opracowaniu spójnej koncepcji kampanii promocyjnej podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 – mówił Dawid Lasek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Tym samym, raz jeszcze deklaruję wsparcie merytoryczne ze strony resortu i Polskiej Organizacji Turystycznej przy pracach nad ww. koncepcją, spójnej promocji Polski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego na rynku rosyjskim – dodał na końcu.

1
0
oceń tekst 1 głosów 100%

Powiązane artykuły

Protas: na Mistrzostwach Świata skorzysta region

06.07.2016

Pod warunkiem oczywiście, że województwo warmińsko-mazurskie wypracuje dobrą ofertę i dotrze z nią do fanów piłki nożnej podczas Mistrzostw Świata...