› biznes
13:29 / 04.03.2020

Elbląg. Działka na Zatorzu z ceną wywoławczą trzy miliony złotych

Elbląg. Działka na Zatorzu z ceną wywoławczą trzy miliony złotych

fot. BIP

Miasto sprzedaje nieruchomość o powierzchni ponad 1,5 hektara, położoną na Zatorzu. 4 maja odbędzie się przetarg ustny nieograniczony. Cena wywoławcza wynosi 3 miliony zł. 

Dziś (4.03.) w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość przy ul. Malborskiej i Romualda Mielczarskiego. Posesja jest niezabudowana i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługowa i usługową.

Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez Nabywcę własnym staraniem i na własny koszt

- czytamy w ogłoszeniu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

Przyszły właściciel musi się liczyć z karami finansowymi jeśli nie dotrzyma terminu rozpoczęcia zabudowy, musi zobowiązać się do zapłaty na rzecz miasta kar umownych  po 300 tys. zł  za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2025 roku. Podobnie jest w przypadku  niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości. 300 tys. zł za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2029 roku. 

W celu zabezpieczenia zapłaty należności, przyszły nabywca dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 3 milionów 600 tys. zł. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2042 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 maja o godz. 10.00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%