› inwestycje drogowe
09:57 / 02.10.2019

Elbląg. Działka przy Komeńskiego pod młotek. Sprawdź jaka cena wywoławcza

Elbląg. Działka przy Komeńskiego pod młotek. Sprawdź jaka cena wywoławcza

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Komeńskiego. Cena wywoławcza wynosi  786 tys. zł plus VAT. 

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość niezabudowaną, położoną  w Elblągu przy ul. Komeńskiego, o pow. 0,3620 ha. Przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mieszkalno – usługową. 

Przetarg odbędzie się  2 grudnia. Cena wywoławcza wynosi  786 tys. zł zł plus VAT. 

Przyszły inwestor zobowiązany będzie do wykonania remontu ul. J. A. Komeńskiego na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul J. Kochanowskiego.

Dodatkowo nabywca musi się liczyć z kosztami, gdy nie rozpocznie budowy do 31 grudnia 2024 roku lub jej nie zakończy do 31 grudnia 2026 roku. Kary umowne wyniosą po 80 tys. zł  za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

Nieruchomość nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc konieczna jest decyzja prezydenta Elbląga o warunkach zabudowy, uzyskana przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%