› dzieci i rodzina
10:25 / 11.12.2019

Elbląg. Jubileusz Zespołu Szkół Pijarskich (+zdjęcia)

Elbląg. Jubileusz Zespołu Szkół Pijarskich (+zdjęcia)

fot. nadesłane

Wspólnota szkolna Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu przeżywała Jubileusz 15-lecia powstania. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej Eucharystii w katedrze św. Mikołaja, której przewodniczył bp Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Po niej odbyła się gala wręczenia  nagród nauczycielom oraz uczniom, a następnie uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.

W Eucharystii wzięli również udział Prowincjał Polskiej Prowincji Pijarów - o. Mateusz Pindelski SP, o. Sławomir Dziadkiewicz SP - asystent ds. szkół, ojcowie pijarzy z Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Łowicza, Warszawy, Poznania oraz kapłani diecezjalni. Ojciec Prowincjał podziękował Diecezji Elbląskiej za zaufanie wyrażone w zaproszeniu pijarów do prowadzenia szkoły przez ówczesnego bpa Jana Styrnę. Podkreślił również wagę chrześcijańskiej edukacji cytując św. Józefa Kalasancjusza: "Jeśli od najmłodszych lat będzie wychowywać się dzieci w pobożności i nauce, można spodziewać się szczęśliwego biegu całego ich życia... Czy trzeba coś dodawać?". Po mszy natomiast odczytał list o. Generała Zakonu Pijarów - Pedro Aguado Cuesta SP, który przyznał dyplom konfraterni (braterstwa) ks. prałatowi Stanisławowi Błaszkowskiemu - proboszczowi parafii katedralnej. 

Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście udali się do Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Kamila Norwida, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 15-lecia Szkoły. Podczas niej nagrodzeni zostali nauczyciele oraz uczniowie. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny. Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele samorządowi - pan Sławomir Sadowski, wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz pani Małgorzata Adamowicz, dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu. 

Dobremu Bogu dziękujemy za minione 15 lat, ufając że to dobry początek pijarskiej posługi w Elblągu. 

o. Rafał Roszer SP

Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%

Zdjęcia ilość zdjęć 5